144. Panduru, com. Baia, jud. Tulcea

Cod sit: 159838.01

Raport arheozoologic

Dragoș Moise (MNIR - CNCP)

Resturile faunistice exhumate în cursul săpăturilor de salvare întreprinse în anul 2000 sunt încadrate în faza A1 a culturii Gumelnița și sunt în număr de 822. Două fragmente osoase aparțin păsărilor, asupra acestora nu s-a făcut încă determinarea specifică. Din cele 820 resturi de mamifere, 360 au putut fi determinate specific sau generic.
Au fost identificate cele 5 specii domestice caracteristice epocii: vită (Bos taurus) - NR = 163, oaie (Ovis aries) - NR = 23, capră (Capra hircus) - NR = 6, porc (Sus domesticus) - NR = 43, câine (Canis familiaris) - NR = 9, precum și 6 specii sălbatice: bour (Bos primigenius) - NR = 11, cerb comun (Cervus elaphus) - NR = 16, cerb lopătar (Dama dama) - NR = 1, căprior (Capreolus capreolus) - NR = 3, mistreț (Sus scrofa attila) - NR = 8, iepure (Lepus europaeus) - NR = 2
Privitor la raportul mamifere domestice / mamifere sălbatice în funcție de numărul de resturi, se observă că acesta înclină mult în favoarea primelor (85,83% NR domestice, 11,39% NR sălbatice).
În cadrul animalelor domestice se constată predominanța bovinelor (45,28% NR), urmate de ovicaprine (26,11% NR total ovicaprine) și de suine (11,94% NR).
În cadrul animalelor sălbatice procentele cele mai însemnate le dețin cerbul (4,44% NR) și bourul (3,06% NR).