136. Ohaba Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara

Punct: Bordu Mare

Cod sit: 90609.01

Colectiv: Ioan Andrițoiu - responsabil (Univ. Alba Iulia); Romică Pavel, Iosif Vasile Ferencz - responsabili sector, Daniela Drăghia (MCDR Deva)
Peștera se găsește la SE de sat, în masivul Bordul Mare este lungă de 19 m și are intrarea orientată spre S. Primele săpături au fost efectuate de J. Mallasz și M. Roska, în anul 1923, cercetările continuând cu intermitențe până în anul 1929. În timpul campaniei din 1925 a participat și I. Moldovan. Materialul osteologic din aceste campanii a fost studiat de St. Gaal, care a reușit să identifice 3 falange umane atribuite lui Homo primigenius Schwalbe. Săpăturile au fost continuate între anii 1954-1955 de către un colectiv condus de C. S. Nicolaescu - Plopșor. Din 1998 datorită stării avansate de degradare au fost efectuate săpături de salvare de către Romică Pavel, sub conducerea lui Marin Cârciumaru. Din 1999 au mai participat la săpături și Iosif Vasile Ferencz și Daniela Drăghia, sub conducerea lui Ioan Andrițoiu.
Cercetările noastre din ultimii ani au relevat în această grotă un strat de cultură post paleolitic de numai 10 cm, în care se regăsesc materiale datate în neolitic (cultura Precriș), perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului (cultura Coțofeni), epoca dacică și din Evul Mediu, confirmând rezultatele cercetărilor mai vechi.
În ceea ce privește locuirea paleolitică în campaniile din 1999 și 2000 a fost continuată secțiunea începută în 1998 până la atingerea patului de stâncă. Materialul rezultat fiind mult mai sărac decât cel din anul 1998 este constituit din diferite tipuri de racloare, precum și dintr-un număr însemnat de așchii atipice. Materia primă folosită la fabricarea uneltelor o reprezintă în proporție de peste 95% cuarțitul, în proporție de cca. de 5% fiind prezent opalul și jaspul. Materialul osteologic puternic fragmentat aparține în special speciilor: Ursus speleaus și de bovideu. Piesele rezultat a fost înregistrat pe fișe analitice și pe hârtie milimetrică la scara 1/10, pentru fiecare piesă fiind trecută adâncimea și distanța de la două din laturile caroului în care au fost descoperite. Piesele sunt păstrate în depozitul MCDR Deva.
Perieghezele efectuate în timpul campaniei din anul 1999, de către membrii colectivului de cercetare, deasupra peșterii, pe stânca numită "Bordul Mare", au avut ca rezultat descoperirea în mușuroaiele de cârtiță a numeroase fragmente ceramice specifice culturii Coțofeni. Ca urmare, un sondaj cu dimensiunile de 1x1 m a relevat aceeași bogăție de materiale, la care s-au adăugat și unele piese litice. Un alt sondaj cu dimensiunile de 1,5 x 1,5 m, efectuat pe "Bordul Mic" a relevat prezența stâncii, puternic alterate la 5 - 10 cm de la suprafața solului. Au fost descoperite în acest loc doar puține fragmente ceramice atipice, care nu probează o locuire
În campania din vara anului 2000 a fost trasată o secțiune: S. 1, cu dimensiunile de 8 x 2 m, orientată E - V, urmărind investigarea unui mic platou situat pe culmea dealului, în apropierea sondajului efectuat în anul 1999. Secțiunea a fost împărțită în patru carouri, începând de la E. În primul carou stânca se găsește imediat sub nivelul vegetal, în timp ce în carourile 2 și 3 stratul de cultură se îngroașă, atingând cca. 0,4 - 0,5 m. De la jumătatea celui de al patrulea carou panta se accentuează brusc, pe marginea ei putându-se observa o amenajare din bolovani, care par să delimiteze micul platou.
Materialul arheologic apare încă în stratul vegetal printre rădăcinile ierbii mărunte de munte, fiind prezentă o aglomerare de piese, mai ales ceramică, în primele trei carouri. Ceramica este specifică perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului, putând fi încadrată tipologic în faza a treia de evoluție a culturii Coțofeni. În afara ceramicii, s-au mai păstrat bucăți de lipitură de perete (sau/și de podea). Materialul litic este reprezentat de două râșnițe din rocă vulcanică, un topor, păstrat fragmentar și alte unelte de mici dimensiuni.
După caracteristicile descoperirii, se pare că avem de a face cu o locuință de suprafață ale cărei dimensiuni nu pot fi deocamdată precizate. Cercetările viitoare vor avea ca obiectiv investigarea întregii așezări situate pe "Bordul Mare". De asemenea, vor trebui investigate sistematic adăposturile situate sub stâncile "Bordului Mic".