129. Munții Poiana Ruscă, jud. Hunedoara

 Colectiv: Sabin Adrian Luca - responsabil, Silviu Purece (ULB Sibiu), Cristian Roman, Nicolae Cerișer (MCCC Hunedoara), Dragoș Diaconescu (Clubul speologic Proteus Hunedoara), Cosmin Suciu (Colegiul Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu)

 
Perieghezele și sondajele în peșterile cu sedimente arheologice de pe rama de E a Munților Poiana Ruscă s-au putut organiza datorită colaborării dintre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Catedra de Istorie antică și medievală, primăria municipiului Hunedoara, Muzeul "Castelul Curtea Corvineștilor" din Hunedoara și clubul speologic Proteus din Hunedoara.
Perieghezele efectuate în vara acestui an au dus la descoperirea pentru arheologie (peșterile erau cunoscute de speologi) a mai multor obiective cu sedimente specifice activității umane. În prima fază acestea au fost curățate de căzăturile de piatră din tavan și de resturile lemnoase sau osoase depuse în perioada contemporană, preparându-se pentru sondaje arheologice.
Într-un caz - în peștera de la Ciulpăz - "Bulgărelu" - s-a dat de o groapă săpată cu scopul de a extrage materiale arheologice. Aici s-a curățat peștera de pământ, pietre și alte resturi. În continuare s-au îndreptat profilurile gropii pentru a se constata situația stratigrafică existentă.
Peștera de la "Bulgărelu" este una de versant, cu dimensiuni reduse, plasată pe partea stângă a Văii Zlaștiului. Intrarea scundă a fost degajată cu ocazia cercetărilor speologice și duce într-o sală pavată cu bolovani desprinși din plafon și resturi ceramice și osteologice. Zona intrării poartă pe plafon urmele afumate ale unor vetre de foc, un horn făcând legătura cu suprafața. Cercetările vor continua în anul 2001 printr-un sondaj care să verifice stratigrafia cunoscută după îndreptarea profilelor gropii căutătorilor de comori.
În hotarul satului Cerișor (com. Lelese) s-au cercetat două peșteri, care vin să completeze informațiile colectate prin cercetarea peșterii "Cauce" în anii anteriori.
Prima dintre acestea este "Peștera I" sau "Peștera Mare". După curățire - operațiune mult îngreunată din cauza blocurilor mari de piatră și a colmatării cu crengi și trunchiuri de copac - s-a trecut la efectuarea a două sondaje pentru recunoașterea stratigrafică a obiectivului (S. 1 / 2000 și S. 2 / 2000). Acestea au fost trasate și cercetate în "Sala Mare", respectiv în zona intrării. Menționăm că și aici s-au descoperit urmele unor gropi săpate înaintea noastră. Stratigrafia peșterii prezintă următoarea succesiune stratigrafică:
1. Strat Vinča - Turdaș (incluzând ceramică pictată de tip Tăualaș) în care s-au amestecat puține fragmente ceramice Coțofeni I;
2. Strat Coțofeni, cu mai multe niveluri de locuire. La baza acestuia s-a descoperit o amenajare sub forma unui strat de lut bătătorit pe toată suprafața sondajului S. 1 / 2000 (7 x 1,5 m);
3. Strat Wietenberg care a deranjat - uneori - depunerile Coțofeni;
4. Strat din epoca medievală cuprinzând materiale arheologice de sec. XIII - X și sec. XV.
A doua peșteră este "Cerișor II". Dimensiunile sale sunt mici. Sondajul efectuat aici nu a fost finalizat și va fi continuat în anul 2001. Unitățile stratigrafice descoperite aici aparțin neoliticului și eneoliticului. În sfârșit, perieghezele din zona montană au dus la identificarea unor așezări din epoca bronzului.
Materialele arheologice descoperite (ceramica) au fost prelucrate statistic, restaurate, sortate și marcate. O parte a colecției descoperite în anii anteriori a fost inventariată. De asemenea, materialele arheologice au fost fotografiate și desenate. S-au realizat și primele planșe în vederea publicării. Arhiva de desene și profiluri se află la MCCC Hunedoara.
În periegheze și pe șantier au efectuat practica de specialitate studenți ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.
Ultima publicare a unor materiale arheologice din peșterile de aici: S. A. Luca și colab., Materiale arheologice din peșteri ale județului Hunedoara (I), Corviniana, 3, 1997, p. 17 - 32.
Materialele arheologice sunt depozitate la MCCC Hunedoara.