125. Mogoșoaia, com. Mogoșoaia, jud. Ilfov

Punct: Chitila - Fermă

Cod sit: 179472.03

Colectiv: Vasile Boroneanț - responsabil, Mircea Negru - responsabil de sector (MMB), Adina Boroneanț

 
Sectorul așezarea getică
 
Introducere. Situl arheologic de la Chitila - Fermă se află la aproximativ 1 km NV de localitatea Chitila, pe malul drept al Colentinei la S de lacul Mogoșoaia.
Primele cercetări arheologice cu caracter de salvare au avut loc în anii 1983 - 1985, iar cele sistematice au fost demarate în anul 1997. Cele mai importante descoperiri provin din neolitic, epoca bronzului, prima epocă a fierului și a doua epocă a fierului.
În campania din anul 2000 au fost reluate cercetările în sectorul așezării getice ce se află la E de calea ferată București - Ploiești, în apropierea fostei stații de pompare. Pe marginea estică a terasei, la N de stația de pompare au fost trasate cinci secțiuni și o casetă, fiind cercetată o suprafață totală de aproximativ 110 m2.
Complexe arheologice. În cursul cercetărilor au fost identificate 4 bordeie și 3 gropi ce aparțin Latène-ului clasic getic.
Bordeiele sunt de formă rectangulară cu colțurile rotunjite. Bordeiul nr. 1 a fost parțial cercetat în cursul săpăturilor arheologice anterioare de salvare. Bordeiul nr. 2 avea lungimea de 4,23 m și lățimea de 3,25 m. Bordeiele nr. 3 și 4 au fost parțial surprinse și cercetarea lor va continua în campania următoare. Podelele acestor bordeie se aflau la adâncimi cuprinse între -0,51 / -0,8 m de la nivelul actual de călcare. Ele nu prezintă urme de lutuire. Bordeiul nr. 2 avea un prag pe marginea estică. Trei dintre bordeie (B. 1, B. 2, și B. 3) aveau în interiorul lor câte o groapă. Acestea erau de formă tronconică și serveau, probabil pentru păstrarea proviziilor). Bordeiul nr. 3 avea în colțul de NV o vatră ovală realizată prin lutuire pe un bloc de lut cruțat.
Materialul arheologic (Planșa 1). Ceramica din neolitic și epoca bronzului (cultura Tei) este o prezență sporadică ce sugerează că ne aflăm la una din periferiile așezărilor respective.
Ceramica din cadrul complexelor din Latène este din pastă modelată cu mâna sau la roată, prima categorie predominând clar (aproximativ 2/3).
Ceramica semigrosieră din pastă modelată cu mâna a fost arsă oxidant, în general, majoritatea vaselor fiind de culoare cărămiziu-gălbuie (vase de provizii, oale, vase cilindrice, piriforme, capace și fructiere). Ele au fost decorate cu butoni cilindrici simpli, cu una, două sau trei alveole, butoni cilindrici cu incizii în formă de "+", semilunari simpli sau cu două alveole, butoni dreptunghiulari dreptunghiulari, brâuri și cârlige alveolate, pastile, șir de alveole, linii și benzi de oblice neregulate, benzi de linii orizontale și în val.
Ceramica semifină de culoare cenușiu-negricioasă din pastă modelată cu mâna este prezentă prin fragmente de fructiere cu suprafețe lustruite, decorate cu inele în relief. Ceramica fină cenușie produsă în tipare este prezentă printr-un fragment de imitație locală după o cupă deliană.
Ceramica locală modelată la roată din pastă fină de culoare cărămizie deschisă este reprezentată prin fragmente de vase de provizii și căni. Vasele de provizii sunt decorate cu benzi de linii orizontale alternând cu benzi de linii în val.
Ceramica locală fină de culoare cenușie din pastă modelată la roată este prezentă prin fragmente de oale, căni, cupe, fructiere și strecurători. Elementele de decor folosite sunt liniile simple orizontale sau în val, benzile simple orizontale sau în val, rozetele stampate etc.
Ceramica de import de culoare cărămizie este prezentă prin fragmente de cupe deliene și fragmente de amfore. Unele fragmente provin de la vase de import de culoare albicioasă din pastă caolinoidă.
În cadrul complexelor în discuție au fost descoperite și câteva obiecte din fier, fragmente de chirpici, lemn ars și oase de animale.
În secțiunea S. 2, C. 2, la -0,35 m, în stratul de pământ zgrunțuros aflat sub stratul vegetal, a fost descoperită o monedă emisă în vremea împăratului Gordianus III.
Stratigrafia. Stratul vegetal de pământ de culoare cenușie are o grosime de 0,30 m. De la -0,3 m până la -0,5 / -0,55 m, stratul cenușiu zgrunțuros cuprinde materiale arheologice din Latène-ul getic. Între -0,5 / -0,55 m și -0,7 m se află un strat de pământ de culoare castaniu-cenușie ce cuprinde puține fragmente ceramice din epoca bronzului și neolitic. De la -0,7 m la -0,95 / -1 m este stratul de pământ castaniu steril arheologic. De la -0,95 / -1 m, stratul castaniu steril arheologic cuprinde și concrețiuni calcaroase.
Cronologia. Complexele arheologice din Latène-ul getic au fost datate, pe baza imaterialului arheologic, în secolele II - I a. Chr.
Tehnici de cercetare. În sectorul așezării getice a fost efectuată o prospecțiune magnetică pentru identificarea complexelor arheologice din zonă.
Obiectivele cercetărilor viitoare. În viitoarea campanie arheologică vom continua cercetarea celor două bordeie (B. 3 și B. 4) surprinse doar parțial în suprafețele deschise în campania din anul 2000.
Conservare, restaurare. Materialul arheologic se află în curs de restaurare în cadrul Muzeului Municipiului București. În inventarul de șantier, în cadrul campaniei din anul 2000 au fost înregistrate un număr de 587 de poziții.
 
Bibliografie
 
1. V. Boroneanț, Tell-ul neolitic de la Chitila, Materiale și cercetări arheologice, Ploiești, 1983 (partea I), p. 69 - 72;
2. V. Boroneanț, Manifestări de artă în locuirea neolitică de la Chitila - Fermă, CAB, IV, 1992, p. 11 - 29;
3. V. Boroneanț, Date noi privind aspectul cultural Chitila - Fermă de la începutul primei epoci a fierului, CAB, IV, 1992, p. 109 - 117;
4. V. Boroneanț, Chitila - Fermă. Istoricul cercetărilor, în: București, 14, 2000, p. 49 - 54;
5. V. Boroneanț, O monedă colonială romană din secolul al III-lea p. Chr. descoperită la Chitila Fermă - București, în: București, 14, 2000, p. 273 - 275.
 
Abstract
The archaeological excavations at Chitila-Fermă have revealed a Getic settlement. In the year 2000 there were researched four dwellings and three pits. The archaeological material was very rich. It consists in hand-made and wheel-made pottery, iron objects, animal bones, fragments of burned woods and clay. This settlement can be dated in the 2nd - 3rd centuries B.C.