123. Moftinu Mic, com. Moftin, jud. Satu Mare

Punct: Pescărie II

Cod sit: 138217.01

Colectiv: Németi János (MM Carei), Robert Gindele, Speranța Pop (MJ Satu Mare)

În vara anului 2000 pe lângă amenajarea "Pescărie I" a fost montată o alta, numită de noi "Pescărie II", care a afectat un teren de cca. 25 ha. Acest teren se afla la 150 m de digul Crasnei, pe malul stâng al râului. În anii 1981 - 1982 când s-a lucrat la îndiguirea obiectivului "Pescărie I", pe un grind au fost salvate materiale arheologice din epoca preistorică. Zona a fost declarată de noi " teren cu interes arheologic", ca atare Muzeul Județean Satu Mare a organizat săpături de salvare, pentru eliberarea terenului de sarcini arheologice.
Au fost deschise două suprafețe mai mari:
a. O suprafață de 25 x 20 m (caseta mare), în care după eliminarea solului vegetal cu un buldozer, am identificat trei obiective, respectiv trei gropi menajere, care au fost cercetate exhaustiv. Din aceste complexe am obținut un bogat material arheologic compus din fragmente ceramice, oase de animale, urme de locuințe de suprafață dislocate de cultivarea terenului, obiecte litice lucrate din obsidian. Așezarea este contemporană cu cea semnalată încă din anii 1981 - 1982 și se încadrează în neoliticul mijlociu, grupul Pișcolț, faza a II-a.
b. La cca. 200 m de la primul sit, spre șoseaua 19 (între Podul Crasnei și satul Păulian) am deschis o altă suprafață cu dimensiunile 30 x 15 m, în care am stabilit două obiective, respectiv două gropi menajere, dintre care prima - Gr. 1 - a fost distrusă aproape în întregime cu ocazia lucrărilor anterioare. Complexul Gr. 2 s-a conturat perfect în lutul galben după eliminarea stratului vegetal cu buldozerul. Din această groapă menajeră am recoltat un material ceramic relativ numeros, multe oase de animale, fragmente de chirpici, obiecte din piatră și os, în special din corn de cerb. Această așezare se încadrează în perioada de trecere la epoca bronzului - cultura Baden, faza evoluată - Fonyód.
Materialul arheologic se află în Muzeul Municipal Carei.
 
Bibliografie
1. J. Németi, Descoperiri arheologice de pe teritoriul localității Moftinu Mic, jud. Satu Mare, StCom Satu Mare, VII - VIII (1986 - 1987), p. 101 - 114.
 
Abstract

At Moftinul Mic - Pescărie II, during rescue excavations, there were discovered 3 complexes dating from the Middle Neolithic, the Pișcolt group, the 2nd phase, and also an Aeneolithic complex, belonging to the Baden culture, the advanced Fonyód phase.