121. Mintiu Gherlii, com. Mintiu Gherlii, jud. Cluj

Punct: Ciuleneș

Cod sit: 58561.03

Colectiv: Mihai Meșter, Gheorghe Lazarovici (MNIT)

În cadrul Proiectului de îmbunătățiri funciare inițiat de Regia Autonomă Apele Române - Cluj, s-au efectuat lucrări de amenajare pe diverse tronsoane ale Văii Fizeșului, precum și de regularizare a Pârâului Copar, ce se află în imediata apropiere a stațiunii arheologice din punctul Ciuleneș. Așezarea a fost semnalată încă din 1966, dar abia în 1994 s-a efectuat un prim sondaj de specialitate, care a confirmat existența unei locuiri îndelungate în zonă (din neolitic până în epoca medievală târzie). Cercetările de suprafață, precum și sondajele ulterioare, ne-au dus la concluzia că, așezarea se întinde pe o suprafață de aproximativ 4,5 - 5 ha, fiind situată pe o pantă ce coboară de la E spre V. În anii ce au urmat, stațiunea a continuat să fie cercetată, fiind înregistrată ca obiectiv arheologic, iar rezultatele obținute au fost publicate în reviste de specialitate.
În luna august 2000, cu ocazia proiectului amintit, paralel cu supravegherea și efectuarea unor sondaje legate de eliberarea de sarcină istorică a zonei aflată în reamenajare, s-au continuat săpăturile sistematice în așezare. A fost decopertată o secțiune notată de către noi cu S. 5 (continuând astfel numerotarea secțiunilor din anii anteriori).
Secțiunea 5. A fost trasată la 22 m față de S. 4 pe direcția NNE, de-a lungul liniilor de înaltă tensiune, ce traversează zona. Dimensiunile acesteia au fost de 2 x 10 m, decopertându-se astfel cinci carouri.
Stratigrafia se prezintă astfel:
·            0 / -0,3 m, un humus recent, cu un material arheologic neomogen și amestecat;
·            -0,3 / -0,5 m, strat de pământ de culoare neagră, a cărui grosime variază în funcție de alunecările de teren. și aici ceramica este amestecată (medievală de sec. IV - XII, romană și sporadic din epoca bronzului);
·            -0,5 / -0,7 m, pământul are o nuanță de brun închis și este lipsit aproape în totalitate de urme arheologice, ceea ce presupune o părăsire temporară a așezării;
·            -0,7 / -0,9 m, culoarea pământului este neagră spre brun, puternic pigmentată cu fragmente mărunte de chirpic pe întreaga lungime a secțiunii. Ceramica ce se află în cantități mari, este de factură grosieră și semifină și aparține primului strat de epoca bronzului, cultural încadrând-o în cultura Wietenberg, fazele II - III. Grosimea stratului variază între 0,45 și 0,6 m, situație ce se datorează alunecărilor de teren, petrecute de-a lungul timpului;
·            -0,9 / -1,1 m, aceeași culoare a pământului ca și în nivelul precedent, doar că fragmentele de chirpic sunt mai mari și mai bine arse. La acest nivel s-a descoperit o platformă de chirpic compact cu dimensiunile de 0,7 / 0,8 m și o grosime de 0,1 m. Inventarul arheologic descoperit este sărăcăcios;
·            -1,1 / -1,5 m, pământul este din ce în ce mai negru, nu este pigmentat, iar ceramica este mai rară și mai fragmentată. În caroul 2, se află un șanț perfect vizibil, ce pleacă din profilul estic, spre cel vestic, pe direcția SE - NV;
·            -1,5 / -1,7 m, pe întreaga lungime a secțiunii nu s-a descoperit nimic de importanță arheologică ceea ce confirmă constatările din anii precedenți (când aproximativ la aceeași adâncime, urmele de locuire lipseau în totalitate), că la un moment dat locuirea a fost întreruptă;
·            -1,7 / -1,95 m, este al doilea nivel de locuire (cel mai vechi) de epoca bronzului, care este mult mai sărac în materiale arheologice (ceramică, chirpic oase etc.). Ceramica descoperită, este numai de factură grosieră, ornamentele mai des întâlnite fiind cele în tehnica Besenstrich și striate (descoperiri de acest gen sunt numeroase în Transilvania);
-2 / -2,1 m, culoare pământului este gălbuie, stratul fiind lipsit de urme arheologice. De la -2,2 m, începe sterilul.