119. Miercurea Sibiului, com. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

Punct: Gura Văii

Cod sit: 144937.07

Colectiv: Sabin Adrian Luca - responsabil (ULB Sibiu); Nicolae Rodean (MN Brukenthal)

Situl arheologic cercetat este situat la 3 km V de extravilan, pe malul stâng al platoului Gârbova, între pârâu și DC Miercurea Sibiului - Gârbova.
În acest punct s-au executat trei casete (C. 1, C. 2, C. 3, 2 x 2m) de informare și control stratigrafic, cu o distanță între ele de 20 m, amplasate de la marginea drumului comunal înspre valea Gârbovii.
Situația stratigrafică se prezintă astfel: 0 / -0,25 m sol vegetal; -0,25 / -0,75 m strat de cultură; -0,75 / -1,1 steril.
Materialele arheologice prelevate din săpătură constau din: fragmente ceramice decorate cu brâu alveolar, fragmente ceramice atipice și chirpic. Nu s-a putut efectua o încadrare cronologică strictă pe baza acestor materiale; cercetările arheologice viitoare vor clarifica, probabil, această problemă.