118. Miercurea Sibiului, com. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

Punct: Petriș

Cod sit: 144937.06

Colectiv: Sabin Adrian Luca, Silviu Purece (ULB Sibiu), Adrian Georgescu (MN Brukenthal), Andrei Gonciar (Universitatea Ottawa), Cosmin Suciu (Colegiul Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu)

Șantierul arheologic de la Miercurea Sibiului, "Petriș" s-a organizat datorită colaborării dintre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Catedra de Istorie antică și medievală, Muzeul Național Brukenthal din Sibiu și Universitatea Ottawa (Canada).
Stațiunea arheologică se află între calea ferată și șoseaua Sibiu - Sebeș la aproximativ 1 km V de ultimele construcții din comuna Miercurea Sibiului. Câmpul cu resturi arheologice are dimensiuni de cca. 200 x 100 m. Cercetările noastre s-au desfășurat în extremitatea de NE a acestuia.
Principalele epoci reprezentate în săpăturile arheologice efectuate până acum sunt neoliticul, eneoliticul și epoca migrațiilor.
În anul 2000 a fost cercetată sistematic o secțiune de 20 x 1 m. S-au descoperit locuințe de suprafață aparținând culturii Petrești. Acestea aveau podina realizată din bolovani de râu. Pe podină s-au descoperit vase ceramice sparte, oase și unelte de piatră sau os. S-a cercetat, de asemenea, și modul de prăbușire a suprastructurii locuinței. În campania arheologică a anului 2001 dorim cercetarea integrală a acestei locuințe de suprafață. În aceeași secțiune s-au descoperit și vetre aparținând stratului petreștean.
Celelalte epoci amintite în preambulul raportului nu au fost evidențiate prin săpăturile sistematice ale acestui an. În anul 2001 dorim să deschidem o suprafață și în zona cimitirului din epoca migrațiilor pentru a lămuri datarea acestuia. Materialele arheologice descoperite (ceramică au fost prelucrate statistic, restaurate, sortate și marcate. O parte a colecției descoperite în anii anteriori a fost inventariată. De asemenea, materialele arheologice au fost fotografiate și desenate. S-au realizat și primele planșe în vederea publicării. Arhiva de desene și profiluri se află la Muzeul Național Brukenthal Sibiu.
Pe șantier au efectuat practica de specialitate studenți ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și colegi de la Universitatea Ottawa.
Ultima semnalare bibliografică a materialelor arheologice de aici: S. A. Luca și colab., Die Frühphase der Vinča - Kultur in Siebenbürgen. Anhaltspunkte des chronologischen und ethnokulturellen horizontes, Apulum, 37, 1, 2000, p. 7 - 9.
Cercetările de la Miercurea Sibiului, "Petriș" continuă neîntrerupt din anul 1997. Materialele arheologice sunt depozitate la Muzeul Național Brukenthal Sibiu.