117. Micești, mun. Alba Iulia, jud. Alba

Punct: Cigașe

Cod sit: 1044.01

Colectiv: Mihai Blăjan (MNUAI)

Între 2 - 5 noiembrie 2000 s-au executat trei secțiuni de verificare a traseului drumului antic Apulum - Brucla, identificat prin cercetări de suprafață la N de municipiul Alba Iulia, în locul numit "Cigașe". Locul cercetării se situează la circa 0,6 km spre E de satul Micești și la circa 0,5 km spre V de localitatea Bărăbanț, pe prima terasă din partea dreaptă a râului Ampoi.
Primele două secțiuni, cu dimensiunile de 10,4 x 0,6 și 11,6 x 0,6 m, au fost trasate pe malul drept al cursului medieval al Ampoiului, la S de drumul de țară numit "Calea lui Ijac". Cercetarea succesiunii stratigrafice a șanțurilor a identificat, la -0,38 / -0,74 m adâncime, o platformă de bolovăniș cimentat brun-negricios, cu fragmente de vase sporadice, urmat la suprafață de humusul actual. Ceramica fragmentară aparține comunității preistorice hallstattiene semnalată pe bordura nord-estică a terasei a doua a Mureșului, în locul numit "Cigașe", unde Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a executat câteva secțiuni în cursul anului 1999.
Ultima secțiune (14 x 0,6 m) a taluzat peretele nordic al albiei majore a cursului medieval al râului Ampoi. În profilul șanțului s-a conturat la bază depunerile aluvionare de prundiș brun-gălbui peste care se suprapune o lentilă de balast cimentat brun-cenușiu, groasă în partea centrală de 0,8 m și subțiată spre margini, apoi humusul vegetal. Icul de balast, artificial depozitat pe malul nord-estic al Ampoiului reprezintă culeea unui pod ridicat oblic peste albia de odinioară a râului care curgea dinspre Micești spre Mureș, prin hotarul de miazănoapte al localității Alba Iulia.