113. Marin, com. Crasna, jud. Sălaj

Punct: Lab

Cod sit: 140654.01

Colectiv: Dan Băcueț - Crișan - responsabil (MJIA Zalău)

Scurtă prezentare a sitului: așezare neolitică descoperită în urma unor cercetări de suprafață efectuate în anul 1999. Situl este situat în partea stângă a drumului Crasna - Marin la aproximativ 1,5 km de Marin.
Obiectivele cercetării: cercetările au avut caracter de salvare datorată unor lucrări de introducere a cablului optic. S-a avut în vedere salvarea eventualelor complexe, stabilirea stratigrafiei și a momentului cronologic.
 Rezultatele cercetării: În campania de cercetări din anul 2000 în acest punct au fost trasate: o secțiune (S. I) și o casetă (Caseta A).
În secțiunea S. I cu dimensiunile de 30 x 1, 5 m a fost descoperită la adâncimea de -0,4 m o locuință săpată în sterilul galben. Complexul se prezintă sub forma literei L. Parțial, locuința a fost săpată în steril, iar restul (cercetată în Caseta A) a fost ridicată pe tălpi de lemn. Pe latura sudică a complexului a fost surprinsă intrarea.
De asemenea tot în S. I, între m. 21 - 22, la adâncimea de -0,85 m, a fost cercetată o construcție anexă. Anexa este de formă dreptunghiulară având lățimea de aproximativ 1 m; a fost construită la suprafață pe nivelul steril, în săpătură fiind surprinse trei din cele patru laturi, identificându-se urmele tălpilor de lemn pe care a fost ridicată construcția, precum și câteva gropi de la stâlpii de susținere. Materialul arheologic este destul de sărac, fiind descoperite câteva fragmente ceramice destul de mărunte și nuclee de cuarțit care probabil era prelucrat în așezare. Din punct de vedere cronologic cele două complexe aparțin perioadei neolitice, prezența unei cantități reduse de material arheologic îngreunând însă realizarea unei încadrări cronologice riguroase.
Obiectivele cercetării viitoare: zona necercetată rămâne disponibilă pentru sondaje viitoare