112. Mada, com. Balșa, jud. Hunedoara

Punct: Peștera Zidită

Cod sit: 87905.01

Colectiv: Zeno Karl Pinter (ULB Sibiu), Mihai Căstăian (MILE Orăștie), Daniel Țuțuianu (MCDR Deva)

"Peștera zidită" se localizează la baza versantului vestic al "Pleșei Mari", un masiv calcaros fierăstruit de frumoasele chei ale Măzii. Deschiderea naturală a unei peșteri a fost obturată în Evul Mediu târziu cu un zid, căpătând astfel valențe defensive sporite. Acest parament realizat din piatră locală legată cu mortar se mai păstrează pe aproximativ jumătate din lungimea sa inițială, având o deschidere de acces și câteva ambrazuri.
Cercetarea arheologică începută în anul 1998, când au fost realizate două secțiuni a fost continuată în campania din vara anului 2000 prin realizarea a încă două secțiuni, S. 3 și S. 4, plasate în spatele zidului de apărare a peșterii, a pus în evidență evoluția cronologică a monumentului, dar și existența unor aspecte culturale mai vechi sub forma unor locuiri intense din perioada de tranziție spre epoca bronzului.
S. 3 (dimensiuni 9 x 2 m) paralelă spre N cu S. 1 / 1998, la 0,5 m distanță. Descoperirile făcute și stratigrafia bogată, au pus în evidență locuirea din preistorie a acestei cavități, precum și transformările survenite prin ridicarea zidului de apărare care obturează intrarea naturală.
S. 4, este perpendiculară și la 0,5 m distanță de S. 3, fiind paralelă cu zidul fortificației la 3,5 m distanță de acesta. Dimensiunile sale sunt de 1,5 lățime, cu 5,2 m latura estică și 6,2 latura vestică. Din această suprafață, oarecum protejată, a peșterii, provine cea mai mare cantitate de material ceramic și osteologic aparținând culturii Coțofeni, care împreună cu urma unui țăruș aflată în nivelul preistoric scot în evidență existența unei împrejmuiri (paravan) din material lemnos care a protejat această locuire intensă. Curățarea porțiunii de zid demantelate a dus la descoperirea a numeroase fragmente ceramice medievale, contemporane momentului în care fortificația era funcțională.
Starea de conservare a zidului este destul de slabă și se impun măsuri grabnice pentru stoparea distrugerii și refacerea sectorului de zid demantelat pentru a putea introduce acest obiectiv istorică și speologică într-un circuit turistic zonal, împreună cu "Cheile Măzii" și relieful carstic cu o deosebită valoare peisagistică din apropierea localității Mada.

Bibliografie

1. Z. K. Pinter, M. Căstăian, D. Țuțuianu - în: Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998