111. Lupu, com. Cergău, jud. Alba

Punct: Cimitirul Nou

Cod sit:3832.01

Colectiv: Gabriela Gheorghiu - responsabil (MNIT); Ioan Glodariu, Liliana Suciu (UBB Cluj), Vasile Moga (MNUAI), Cristina Bodó (MCDR Deva)

Cimitirul nou se află pe în imediata apropiere a intrării în sat dinspre VNV, pe latura stângă (versantul sudic al Dealului Chicui) a unui semiamfiteatru natural ce mărginește din trei direcții o luncă mlăștinoasă.
Cercetarea arheologică are ca obiectiv delimitarea întinderii așezărilor antice (mai bine păstrate sunt cea hallstattiană și cea din a doua epocă a fierului), în măsura în care cimitirul actual o permite, precum și investigarea complexelor ce au aparținut acestor așezări. Importanța sitului constă în existența aici a unei succesiuni de locuiri, o însemnătate deosebită având cele din epocă Latène. Pentru această perioadă există două nivele: unul timpuriu și unul ce se datează în sec. I a. Chr. - I p. Chr., cel timpuriu neavând deocamdată material celtic.
Datorită unor motive obiective - terenul liber din cimitir este dat în arendă țăranilor și în funcție de înțelegerea acestora putem negocia zona unde se pot trasa secțiunile - anul acesta a fost trasată o secțiune de 10 x 2 m (a cărui adâncime a ajuns până la -2,5 m) situată la 6 m ENE față de gardul cimitirului și la 1,8 m față de colțul de NE al așa-zisei capele; secțiunea este orientată NNV - SSE 2800. Pentru nivelul Latène nu avem nici un complex, ci doar material descoperit în poziție secundară. Acesta constă din fragmente ceramice, dintre care merită amintite următoarele: un fragment de la un vas de tip situla, dar care conține puțin grafit în pastă și are dimensiuni reduse, un fragment de strecurătoare, precum și un fragment de chiup cu buza în trepte. În schimb au fost surprinse urmele a două locuințe hallstattiene cu material ceramic de factură Basarabi.
A fost deschisă și o casetă de 3 x 3 m, în continuarea secțiunii din 1999 pentru a ne lămuri ce este de fapt așa-zisul grătar surprins parțial în secțiunea amintită. În această caseta s-a găsit podina unei locuințe hallstattiene, precum și vatra de foc păstrată destul de bine. Ca atare nu mai avem nici o îndoială că presupusul grătar reprezintă de fapt o parte din pereții surpați de la construcția amintită.
Materialul arheologic descoperit constă în vase ceramice și fragmente de la asemenea vase, printre care se remarcă unul cu buza lobată și o căniță, în fragmente de la vetre portative, o rotiță de la un car votiv, precum și foarte multe oase de animale. Tot materialul descoperit a intrat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.
 
Bibliografie
1. I. Glodariu, V. Moga, Der dakische Schatzfund von Lupu (Rumänien), Germania, 75, 1997, 2. Halbband, p. 585 - 596;
2. ***, Repertoriul Arheologic al județului Alba, Alba Iulia, 1995, nr. 110, p. 122.