108. Liveni, com. Manoleasa, jud. Botoșani

 Cod sit: 38009.01

 Colectiv: Aurelia Ungurianu (Grupul Școlar nr. 3 Botoșani)

 Studiul resturilor arheozoologice din cadrul stațiunii Liveni

 Comuna Manoleasa este situată în valea minoră a Prutului, acolo unde acesta formează numeroase meandre, gârle, grinduri și sectoare de pădure. Din punct de vedere pedologic, solul este de tip cernoziom levigat sau chiar sol de pădure. Peisajul zonei apare astăzi alcătuit din terenuri agricole, pe care se cultivă în special cereale, aparținând zonei vegetale de silvostepă cu pajiști xeromezofite.
Materialul arheozoologic ce aparține culturii Cucuteni, faza B mi-a fost pus la dispoziție prin amabilitatea Mariei Diaconescu de la Muzeul Județean de Istorie Botoșani. Prin determinările și măsurătorile efectuate (acolo unde a fost posibil) s-au putut desprinde concluzii privind particularitățile mediului înconjurător, precum și cele ale economiei locuitorilor din respectiva perioadă istorică.
În tabelul anexat, este prezentată frecvența speciilor de mamifere identificate.
Specia
Fragmente
Nr.abs.
%
Mamifere domestice

Bos taurus

Ovicaprinae

Sus scrofa domest.

Canis familiaris

Equus cabalus

288

39

36

22

3

56,58

7,66

7,07

4,32

0,50

Mamifere salbatice

Bos primigenius

Cervus elaphus

Sus scrofa ferus

Capreolus capreolus

Ursus arctos

47

31

18

7 1

9,25

6,10

3,53

1,37

0,19

492
Din datele tabelului se observă predominanța speciilor de mamifere și în special al celor domestice dintre care taurinele reprezintă gruparea cu frecvența cea mai mare. Ele sunt urmate de gruparea ovicaprine constituită din genurile Capra și Ovis (caprine și ovine), dintre care cu excepția unui corn care aparține speciei Capra hircus toate celelalte aparțin ovinelor.
Porcinele ocupă locul al treilea ca frecvență în cadrul economiei locuitorilor de la Liveni, apropiată de frecvența ovicaprinelor, dar mult mai joasă decât a taurinelor. Măsurătorile efectuate pe materialul ce aparține acestei specii arată predominanța femelelor.
Urmează în ordinea frecvenței speciilor domestice - câinele care ținând cont de numărul de fragmente ce-i aparțin, se pare că juca totuși un rol de loc de neglijat în viața locuitorilor.
Deși, cu frecvență redusă, calul este și el prezent printre resturile faunistice de la Liveni.
În ceea ce privește speciile sălbatice, cea mai înaltă frecvență o are bourul - Bos primigenius. Prezența lui constituie dovada unui mediu favorabil, reprezentat de soluri mlăștinoase și dumbrăvi umede.
Pe locul al doilea, între speciile sălbatice se află, cerbul, el fiind urmat de mistreț. Prezența acestor specii în cadrul materialului faunistic arată extinderea pe care o aveau pădurile de foioase care le ofereau atât spațiul necesar, cât și hrana predilectă. [Aurelia Ungurianu - Grupul Școlar "Gh. Asachi" Botoșani]