105. Lăpușel, com. Recea, jud. Maramureș

Punct: Mociar

Cod sit: 106434.03

 Colectiv: Carol Kacsó, Dan Pop (MJMM Baia Mare), Ioan Stanciu (IAIA Cluj)

 Punctul de hotar numit de localnici "Mociar" se găsește în sudul localității și este prima terasă a Lăpușului, lungă de 400 m orientată E - V. Terasa este delimitată pe latura nordică și estică de pârâul Arișel și este acoperită în partea vestică de pomi fructiferi. În această ultimă porțiune au apărut, la suprafață, fragmente ceramice din epoca bronzului și din epoca medieval timpurie (situl Mociar I).
Mai multe fragmente ceramice preistorice au fost descoperite și în urma unei cercetări de suprafață (D. Pop, D. Ghiman - 7 iunie 2000), efectuată pe traseul unui șanț săpat pentru modernizarea liniilor telefonice CFR. Punctul de unde au fost culese fragmentele ceramice este situat în partea estică a terasei, în imediata vecinătate a căii ferate, în dreptul kilometrului 170+8, la aproximativ 800 m S de Halta CFR Lăpușel (situl Mociar II).
Săpăturile au avut ca scop obținerea de date privind întinderea, stratigrafia și durata așezării, precum și salvarea vestigiilor afectate de lucrările de amenajare menționate. Au fost trasate cinci secțiunii, din care trei orientate S - N, aproximativ paralele cu linia de cale ferată, cu dimensiunile de 10 x 3 m (S. 1 și S. 2), 10 x 2,60 m (S. 3) și două secțiuni orientate E - V, cu dimensiunile de 19 x 2 m (S. 4) și respectiv 19 x 3 m (S. 5). (fig. 2).
Conform observațiilor făcute, situația stratigrafică se prezintă astfel:
- sol vegetal, gros de circa 5-10 cm;
- strat de pământ de culoare maronie, gros de circa 10 - 35 cm, în care s-au găsit numeroase fragmente ceramice, bucăți de cărbune și pietre;
- strat de pământ de culoare crem-gălbui, foarte tasat, cu numeroase concrețiuni calcaroase și oxid de fier, gros de circa 10 - 20 cm, în care apar, dar numai în partea superioară, câteva fragmente ceramice;
- pământ de culoare gălbui-roșcat, fără material arheologic.
În cursul săpăturilor au fost descoperite două complexe:
- o locuință de formă rectangulară ușor adâncită în pământul crem-gălbui (complex 1 / 2000), situată în partea sudică a S. 1, deranjată de gangurile de animale și rădăcinile unui copac. În umplutura de culoare cenușie, pe lângă numeroasele fragmente ceramice, se aflau mai multe pietre și cărbune; iar în partea sud-estică a locuinței s-a găsit, parțial deranjată, o vatră;
- o groapă (complex 2 / 2000) în S. 5, de formă circulară în care, alături de ceramică, se găseau și pietre de râu. Din inventarul gropii se remarcă trei fragmente de la o oală cu marginea evazată, ornamentată cu motive incizate și excizate (fig. 3).
Fragmentele ceramice provin de la oale, castroane, vase vatră și căni, cele mai multe neornamentate sau decorate cu striuri. Puține fragmente sunt ornamentate cu incizii, caneluri și incizie excizie. Alături de acestea s-au descoperit câteva obiecte de lut ars: o roată miniaturală și fragmente de la o greutate, precum și un topor de piatră cu ceafa cilindrică, de asemenea fragmentar.
Materialele descoperite în așezarea de la Lăpușel "Mociar II" aparțin fazei a doua a culturii Suciu de Sus și se datează în perioada Bronzului târziu I - II. [Dan Pop]