102. Lazuri, com. Lazuri, jud. Satu Mare

Punct: Drumul Dorolț

Cod sit: 137979.03

Colectiv: Liviu Marta - responsabil (MJ Satu Mare), Coralia Crișan, Cristian Matos, Adina Nemeth - studenți (UBB Cluj)

Cercetările au avut ca scop salvarea obiectivelor arheologice de pe traseul unui șanț săpat pentru introducerea cablului telefonic. Acesta, cu o lățime medie de 0,4 m, a secționat pe o lungime de 150 m o așezare de la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului ce se întinde de-a lungul terasei unui pârâu secat.
Pe traseul ce străbate așezarea, în profilul șanțului, între stratul de pământ arat și lutul steril apare un strat de cultură cu o grosime de 0,25 - 0,40 m. șanțul a atins trei obiective arheologice: o mică depunere de chirpici și două gropi. Dintre acestea, una a conținut pe lângă fragmente de vase din faza clasică a culturii Suciu și un fragment mare de vatră așezat peste o râșniță.
Din materialul arheologic al așezării, recoltat sistematic odată cu săparea șanțului de cablu, amintim pe lângă forme de vase ale fazei clasice culturii Suciu și două piese de bronz: o tijă cu secțiune pătrată și un nit. Menționez de asemenea că de la suprafața așezării au fost strânse și fragmente ceramice arse roșu-negru cu decor canelat, ele atestând o locuire a zonei și în perioada de început a epocii fierului.
În acest moment nu intenționăm să continuăm săpăturile din acest punct, considerând că este mai important să ne axăm asupra cercetărilor din zona Lazuri "Lubi-Tag", unde informațiile referitoare la locuirea din perioada târzie a epocii bronzului sunt mult mai bogate.
 
      Abstract
The archeological excavations undertaken at the place named "Drumul Dorolțului" (Lazuri commune, Satu Mare county) was foccused on saving a part of a settlement dated in Late Bronze Age (the Suciu de Sus culture, the classical phase).