99. Jurilovca, com. Jurilovca, jud. Tulcea

Punct: Insula Bisericuța

Cod sit: 160653.03

  Colectiv: Alexandru Barnea - responsabil (FIB, IAB), Severus Mihai lonescu, Valentin Bottez, Dana Ispas - studenți (FIB)

 
Aici au fost efectuate cercetări de teren, între 16 - 17 iulie 2000, utilizându-se date aerofotogrametrice anterioare, datorate conducătorului acestui grup. Obiectivul acestora a fost insula Bisericuța din lacul Razelm, aflată la 2,4 km E de cetatea greco-romană Argamum.
Insula este stâncoasă, are lungimea de 360 m și lățimea maximă de 57,6 m, cu axul longitudinal NNV - SSE, jumătatea orientată spre acest punct fiind complet plată și acoperită de stuf. Ea este separată de rezervația ornitologică de pe grindul Coșna printr-un canal lat de cca. 9 m și adânc de aproximativ 2,5 m (în contradicție cu hărțile mai noi existente, care o prezintă drept peninsulă). Partea de N a insulei este ocupată de o colină de calcar înaltă de cca. 9 m, cu marginile foarte abrupte pe trei dintre laturi. Panta este lină doar spre SSE.
Studiul pe fotogramă arată că partea de N a insulei este ocupată de două fortificații. Această constatare este pentru moment susținută de cercetarea din teren, însă numai o cercetare arheologică o va putea verifica. În continuare vom prezenta notarea pe scurt a acesteia.
Fortificația nr. 1. Are trei laturi orientate NV - SE, de 41,4 m, VSV - ENE, de 36 m și VNV - ESE, de 64 m; la intersecția laturilor ESE - VSV se află un turn circular cu diametrul de cca. 9 m, destul de bine conturat. Colțul de NV este prăbușit în lac; eroziunea de pe panta de VSV a dus la dezgolirea unei porțiuni cuprinzând 13 blocuri din incintă, cu parament în opus quadratum și fundație din piatră neregulată legată cu mortar. Tot materialul ceramic recoltat este roman târziu, din sec. V - VI p. Chr.
Fortificația nr. 2. Are tot trei laturi și un turn circular, dar este aproape dublă ca suprafață, de forma unui triunghi dreptunghic cu latura mică VSV - ENE de 38 m, iar cea de NNV - SSE, de 90 m, paralelă cu axul longitudinal al insulei, latura de NNE - SSV de 95,4 m. Turnul, cu diametrul de 8,1 m, se află la intersecția primelor două laturi. Această fortificație este vizibilă clar doar pe fotogramă; la nivelul solului, singurele urme se văd în zona turnului; vegetația îi arată conturul, pentru că nu a crescut nimic pe o arie circulară în zona emplectonului și, în plus, la jumătatea laturii de NNE - SSV, apare o șapă de mortar lungă de 1,5 m.
Autorul principal al acestei investigații a solicitat deja o verificare arheologică pentru anul 2001.