93. Isaccea, jud. Tulcea

Punct: Suhat

Cod sit: 159696.04

 Colectiv: Silvia Marinescu - Bîlcu - responsabil (IAB), Cristian Micu (ICEM Tulcea), Adrian Bălășescu, Constantin Haită, Valentin Radu (MNIR - CNCP)

 Cercetările arheologice din acest an s-au desfășurat în perioada 15 - 30 septembrie, limitându-se la o zonă redusă din cadrul suprafeței S3.

Înainte de a face cunoscute rezultatele preliminarii ale acestei campanii, credem că este necesar să prezentăm, pe scurt, unele amănunte legate de condițiile specifice cercetării arheologice din punctul Suhat. Atât suprafața așezării neolitice, cât și o parte din complexele de locuire aparținând perioadelor ulterioare, se află în prezent fie pe terenuri proprietate privată (cea mai mare parte), fie pe terenul public. Prin urmare, obiectivele imediate ale cercetării sunt în bună parte dependente de înțelegerile încheiate cu proprietarii din zonă. Suprafața S. 3, deschisă în 1998, având o orientare E - V și dimensiuni 30 x 18 m, este cuprinsă în terenul public.
Obiectivul general, stabilit o dată cu trasarea suprafeței mai sus amintite, își propune, atât cât va fi posibil, cunoașterea raporturilor existente între așezarea neolitică și spațiul imediat înconjurător, pornindu-se de la ipoteza că S. 3 cuprinde, în fapt, și marginea de S a locuirii neolitice. Obiectivele imediate impun conturarea limitelor sudice ale locuirii pentru fiecare nivel Boian - Giulești și stabilirea caracterului locuirii post-neolitice (epoca bronzului, perioadele elenistică și romană timpurie).
Pentru a realiza o înregistrare adecvată a informațiilor oferite de cercetarea din teren, am împărțit S. 3 în sectoare de 6 x 6 m, despărțite de martori de 0,5 m, peste acestea suprapunându-se un caroiaj de 2 x 2 m. Adâncimea la care se află fiecare complex de locuire este indicată în funcție de punctul "0" al așezării, stabilit la o cotă absolută de 22,72 m .
În campania 2000 ne-am limitat cercetările în sectoarele 1 - 5, acordând o atenție deosebită complexelor aparținând celor două niveluri de locuire neolitice puse în evidență anterior (trebuie precizat că, în cea mai mare parte, complexele de locuire post neolitice din această zonă fuseseră cercetate în campaniile precedente).
Vom face în următoarele rânduri câteva observații preliminare asupra complexelor neolitice studiate, urmând o ordine cronologică inversă:
Nivelul II - superior. Locuința nr. 9 - a fost identificată în campania 1998, în sectoarele 1, 4, fiind notată C 80, în acel moment necunoscându-se decât o mică porțiune din peretele său sudic. Extinderea suprafeței cercetate a permis evidențierea acestuia pe o lungime de aproximativ 2,15 m, pe direcția NV - SE. Menționăm că, cel puțin în sectorul 1, L. 9 a fost afectată de complexele de locuire aparținând atât nivelului superior neolitic (C95G78, C96G79), cât și de cele ulterioare (C75G61, C85G69, C89M5), astfel încât nu se pot cunoaște suficiente detalii legate de sistemul de construcție și etapele de funcționare. Observațiile făcute pe profilul de E al sectorului 1 și pe cel de V al sectorului 2 indică prezența unei gropi de amenajare anterioară ridicării întregii locuințe, care a perforat complexele de locuire din nivelul de locuire inferior.
Gropi - în preajma L. 9 au fost descoperite numeroase gropi menajere, unele, așa cum s-a menționat mai sus, afectând acest complex (deși din punct de vedere stratigrafic ele sunt ulterioare L. 9 au fost integrate Nivelului II, considerându-se că situația din teren nu reflectă decât o anumită dinamică a locuirii în așezarea de la Isaccea - Suhat, fapt remarcat și în campaniile anterioare).
Continuarea cercetărilor în sectoarele 2 și 3 a confirmat ipotezele formulate în 1999 în legătură cu limita de S a locuirii neolitice în această zonă. Pentru Nivelul II aceasta coincide cu marginea de N a sectorului 2.
Nivelul I - inferior. Locuința nr. 6 - cercetarea acestui complex a început în 1998, în sectorul 1, carourile A1 - A2. În acel moment am surprins un colț al locuinței, aceasta fiind perforată de o groapă menajeră aparținând Nivelului II (C63G52). Deși profilul L. 6 fusese analizat din punct de vedere micromorfologic, în acest an am continuat cercetarea complexului având drept obiectiv stabilirea relației sale cu C88G74 aparținând aceluiași nivel de locuire.
Locuința nr. 7 - a fost la rândul său cercetată începând din 1998, în sectoarele 1, 4, carourile A3 - A4. În acest an am pus în evidență detalii noi în legătură cu numeroasele etape de construcție și locuire, încheind astfel analiza segmentului de complex avut la dispoziție   (asemeni L. 6 și această structură de locuire nu a putut fi cercetată decât pe o porțiune foarte mică).
Gropi - și în cazul Nivelului I am putut surprinde, prin cercetarea numeroaselor gropi menajere, dinamica locuirii în așezarea de la Isaccea - Suhat, într-un spațiu pe care îl considerăm în prezent destul de restrâns.
 
Abstract
During the year 2000, the archaeological campaign carried out between September 15th - 30th, the dwellings L. 6, L. 7 and L. 9 were uncovered, together with some waste pits from the southern part of the Neolithic settlement.