92. Ilișua, com. Uriu, jud. Bistrița Năsăud

Cod sit: 35303.02

 Colectiv: Dumitru Protase (UBB Cluj), Corneliu Gaiu (MJ Bistrița)

 
Cercetările au vizat, în continuarea campaniilor din anii anteriori, termele din vecinătatea castrului roman.
La prima dintre băi a fost dezvelită încăperea de E, care a avut două nivele succesive ale pavimentului din cocciopesto, iar în ultima fază un paviment din cărămizi pe sub care trecea un canal de dirijare a aerului cald.
La cea de-a doua clădire, situată mai aproape de castru, au continuat cercetările pe latura de N și de E. Pe latura estică a fost dezvelită o încăpere cu dimensiunile de 8,8 x 7,7 m având instalație de hypocaust, iar pe latura de N au fost urmărite construcțiile cu fundații superficiale din bolovani de râu aparținând palestrei.
La NV de terme au fost dezvelite alte două construcții: clădirea C, cu un plan în forma de L, avea fundații din piatră și bolovani de râu nelegate cu mortar. Prima încăpere, precedată de un mic culoar, avea dimensiunile de 7,209 x 5,85 m, urmată, spre V, de o încăpere având laturile de 4 x 3,5 m. În spatele acesteia era amenajat un cuptor cu laturile de 1,5 x 1,45 m legat printr-un canal lung de 1,5 m, cu o deschidere de 0,55 m.
Materialul arheologic extrem de restrâns cantitativ, găsit în interiorul clădirii, lasă deschisă problema funcționalității acesteia. Ipoteza cea mai plauzibilă, bazată și pe cantitatea mare de arsură de pe vatra cuptorului și din gura de alimentare, este cea a unei fierării.
Pe marginea de vest a terasei, la 90 m de clădirea C a fost identificată o altă construcție, care a primit indicativul D, cu ziduri în opus incertum, ale cărei dimensiuni stabilite sunt de 13 x 13 m.