86. Hunedoara, jud. Hunedoara

Punct: Castelul Corvineștilor

Cod sit: 86829.03

Colectiv: Cristian Roman (MCC Hunedoara)

Derularea lucrărilor de restaurare, consolidare și punere în valoare a complexului arhitectonic medieval de la Castelul Hunedoara a impus continuarea cercetărilor arheologice cu caracter de salvare pentru sectoarele unde, conform proiectului de restaurare, erau necesare intervenții la nivelul pivnițelor Loggiei Matei și a turnului bastionar din același sector.

Pentru anul 2000, săpăturile de salvare s-au concentrat pe cunoașterea stratigrafiei camerei de odoare (aflată în vecinătatea sacristiei) și a nivelelor de depuneri de la nivelul doi al turnului bastionar de pe latura de vest a monumentului.

Camera de odoare. Intervenția de natură arheologică a fost posibilă datorită montării aici, conform proiectului, a unui grup sanitar, ocazie cu care pe latura vestică a încăperii s-a practicat un decupaj al zidului, amenajat mai apoi ca și intrare în respectiva cameră (plan 1).

Prima observație este aceea după care stânca nativă acoperea, înainte de intervenția arheologică, peste 60% din suprafața camerei, astfel încât am fost nevoiți să amplasăm o casetă de informare stratigrafică, cu dimensiunile de 1 x 1 m, în colțul de NE, extinsă apoi până la 2 x 1 m. Pe latura de N a casetei, la adâncimea de -0,03 m, s-a depistat fundația zidului, format din două rânduri de piatră de mici dimensiuni legată cu mortar și amplasat direct pe stânca nativă, care nu prezintă urme de amenajare. La partea superioară, acest zid de fundație este completat de un rând de cărămidă (L = 30 cm, l = 15 cm), bine lucrată și într-o stare satisfăcătoare de conservare. Ca tehnică de lucru, acest zid este identic cu cel surprins pe latura de N a camerei paznicului din aceeași aripă Matei. La adâncimea de -0,2 m de la nivelul actual de călcare s-a profilat o aglomerare de lespezi de gresie și dolomită calcaroasă, acoperită parțial de o lentilă de mortar curat cu adaos de var ce căpăcuia această amenajare, ce cădea spre latura estică a încăperii până la adâncimea de -0,33 m. Funcția probabilă a acestei amenajări este cea de îndreptare a nivelului de călcare, care altfel ar fi fost sinuos datorită configurației reliefului stâncos, care coboară înspre partea de nord. Sub această amenajare se află stânca nativă (plan 2).

Materialul arheologic rezultat este extrem de sărac și constă din fragmente ceramice și resturi ale unui pahar de sticlă. În cazul ceramicii, predomină speciile fină și semifină, având lutul bine ales degresat cu nisip fin, fiind bine arse, lucrate la roată rapidă, culorile dominante fiind cărămiziul și cenușiul, interiorul fiind acoperit de un smalț de culoare verzuie. Formele sunt cele de vas borcan (pl. I/3,4), uneori cu o toartă, singurul element de decor constând din benzi oblice de culoare brun deschisă, pe un fragment ceramic fin, bine ars de culoare alb-gălbuie (pl. I/1). O apariție interesantă o reprezintă un fragment de pahar din sticlă, având ca decor romburi organizate în motivul tablei de șah (pl. I/2).

Camera tezaurului. Este plasată în aripa de N, deasupra actualului birou al muzeografilor și supraveghetorilor muzeului, fiind probabil o anexă a Camerei de aur. După demontarea sobei de încălzit și a pardoselii de cărămidă (secolul XIX ?), în mijlocul încăperii s-a practicat o secțiune cu dimensiunile de 4,9 x 1 m, cu scopul identificării diferitelor momente de amenajare ale încăperii (plan 3).

Stratigrafia este simplă, putând fi citită pe profilul vestic al secțiunii S. 1 / 2000 (plan 4):

1. nivel compact de mortar, cu grosimi de până la 5 cm, legat după toate probabilitățile de amenajarea pardoselii de cărămidă menționată mai sus;

2. nivel de lutuială (pământ bine frământat amestecat cu resturi de graminee), de culoare gălbuie, nivelat superficial, având grosimi între 6 - 8 cm;

3. nivel compact, format din sfărâmături de piatră și mortar, cu grosimi între 6 - 10 cm;

4. nivel de lutuială (pământ bine frământat amestecat cu resturi de graminee), de culoare gălbuie, nivelat superficial, având grosimi între 6 -10 cm;

5. nivel relativ compact format din fragmente de piatră, resturi de cărămidă și mortar, nivel care umple spațiile formate prin construirea tavanului boltit al încăperii de la etajul inferior.

De remarcat faptul că în capetele de N și S ale secțiunii S. 1 / 2000, există îngroșări ale zidului cu până la 16 cm, având aspectul unor console. La partea superioară a acestor "console" a fost amenajat un nivel de bolovani de dimensiuni mari, probabil pentru o mai bună stabilitate a nivelului de umplutură (notat de noi cu 5).

Materialul arheologic apărut pe ultimul nivel de lutuială (în ordine cronologică) constă exclusiv din ceramică (pl. II), lucrată la roată rapidă, foarte bine arsă, culoarea predominantă fiind cărămiziul (pI. II/2,3). Apare un fragment ceramic (pI. II/1) decorat cu benzi pictate cu alb, ce includ un meandru, parțial acoperite de un smalț verzui.