85. Hunedoara, jud. Hunedoara

Punct: Grădina Castelului

Cod sit: 86829.02

Colectiv: Sabin Adrian Luca - responsabil, Silviu Purece (ULB Sibiu); Cristian Roman, Nicolae Cerișer (MCC Hunedoara); Diaconescu Dragoș, Cosmin Suciu (Colegiul Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu)

Șantierul arheologic Hunedoara - "Grădina Castelului" s-a putut organiza datorită colaborării dintre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Catedra de Istorie antică și medievală, primăria municipiului Hunedoara și Muzeul Castelul Curtea Corvineștilor din Hunedoara.

Situl arheologic de aici cuprinde, după câte se știe până în prezent, locuiri din paleolitic, neolitic, eneolitic, epoca bronzului, Hallstatt, perioada clasică dacică și epoca medievală.

Săpăturile anului 2000 au avut drept scop epuizarea suprafeței Supr. III / 1999 - 2000 și a secțiunii S. 3 / 1999 - 2000. Suprafața Supr. III a avut 20 x 4 m și a avut drept scop studierea unei zone aflate în apropierea șanțului sec al castelului. Aici constatasem în anii trecuți existența unei aglomerări masive de piatră spartă, aflată pe toată întinderea suprafeței. Am concluzionat, la momentul anului 1999, că această aglomerare reprezintă resturile pietrelor folosite la refacerea castelului în diferite momente, deoarece am putut observa patru momente stratigrafice de depunere a resturilor de rocă.

În acest an am epuizat stratul de cultură. Pe fundul secțiunii am constatat existența unui șanț săpat în ic, paralel cu actualul șanț sec al castelului. șanțul descoperit cu acest prilej avea deschiderea la gură de maximum 3 m și aproape 3 m adâncime de la nivelul de săpare. Umplerea sa cu piatră spartă pare a fi fost intenționată. și acest șanț pare a aparține epocii medievale deoarece taie complexe preistorice de epoca bronzului și hallstattiene, în umplutura sa apărând, până la fund fragmente ceramice medievale. Interesant - și poate că revelator pentru datarea elementului de fortificație - este faptul că, în partea inferioară a icului s-au descoperit fragmente ceramice ce pot aparține secolelor VIII - X. Cercetările vor continua.

Secțiunea S. 3 a fost trasată și cercetată la limita de SV a "Grădinii Castelului". Ea a avut dimensiunea finală de 26 x 2 m. Din nou s-a descoperit un element de fortificație, și anume un val de pământ ce are la ora actuală 2,30 m înălțime și este perpendicular pe șanțul descris anterior, ca și pe șanțul sec al castelului. La baza valului s-a descoperit o ceașcă întreagă de epocă hallstattiană, probabil o ofrandă de construcție depusă pentru consacrarea acestuia. Valul era întărit în partea exterioară cu un început de zid realizat din bolovani masivi din piatră de carieră puși pe maximum două rânduri în înălțime. S-au putut distinge mai multe faze de ridicare a valului. Acestea nu par a fi distanțate în timp. Ele se pot distinge, cel mai probabil, datorită compoziției diferite a materialului de construcție folosit. Cercetările vor continua.

Materialele arheologice descoperite (ceramica) au fost prelucrate statistic, restaurate, sortate și marcate. O parte a colecției descoperite în anii anteriori a fost inventariată. De asemenea, materialele arheologice au fost fotografiate și desenate. S-au realizat și primele planșe în vederea publicării. Arhiva de desene și profiluri se află la MCCC Hunedoara.

Cercetările la Hunedoara - "Grădina Castelului" continuă neîntrerupt din anul 1996. Pe șantier au efectuat practica de specialitate studenți ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și elevi ai școlii Normale din Sibiu.

Materialele arheologice sunt depozitate la MCC Hunedoara.

Cea mai recentă referință bibliografică cu trimitere specială la acest sit este: S. A. Luca, Contribuții la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Grădina Castelului - campaniile anilor 1996 - 1998, Bibliotheca Archaeologica et Historica Corvinensis, I, Hunedoara, 1999.