84. Horodniceni, com. Horodniceni, jud. Suceava

Punct: Biserica "Pogorârea Sfântului Duh"

Cod sit: 149058.01

Colectiv: Paraschiva Victoria Batariuc, Monica Gogu (MNB Suceava)

Cercetarea arheologică de la Biserica "Pogorârea Sfântului Duh", ctitorită de marele vistiernic Mateiaș în anul 1539 a avut un caracter de salvare. În anul 1998, în interiorul bisericii s-a constatat un atac masiv al ciupercii Merulius Lacrymans, situație care a impus o intervenție rapidă de îndepărtare a pământului contaminat din interior.

Lucrările au debutat în pronaosul bisericii, prin trasarea unei secțiuni S. I perpendicular pe ușa altarului, secțiune care a fost mai extinsă în naos și pridvor.

S-a constatat că biserica ctitorită în secolul XVI de către boierul lui Petru Rareș este prima construcție ridicată în zonă, pe un teren ce nu conține și alte vestigii arheologice. Inițial, biserica a avut ziduri despărțitoare între naos și pronaos, pronaos și pridvor, care au fost demantelate. În pronaos au fost descoperite șapte morminte, dintre care unul (M. 3), de reînhumare, în sicrie de lemn, cele mai multe fără inventar. Excepție o fac mormintele M. 3, de reînhumare, cu o monedă de 10 para, emisă în anul 1764 / 1765 de sultanul Mustafa III și o rochie de mătase, M. 4, cu resturile unui veșmânt de stofă cu găitane de fir, M. 7 cu o monedă de 15 para de la sultanul Ahmed III (1703 - 1730).

Cu ocazia îndepărtării pământului contaminat de pe întreaga suprafață a bisericii până la adâncimea -1 m s-a făcut observația că zidurile despărțitoare dintre naos și pronaos și pronaos și pridvor, păstrate în fundație, prezintă câte o fractură plasată aproximativ la mijloc, fractură care apare și în zidurile absidelor laterale ale naosului

Cercetările din anul 2001 își propun cercetarea exteriorului bisericii în condițiile în care procesul de restaurare al bisericii va debuta în acest an.