80. Halmeu, com. Halmeu, jud. Satu Mare

Punct: Vamă

Cod sit: 137773.01

Colectiv: Ciprian Astaloș, Liviu Marta (MJ Satu Mare)

Săpăturile de salvare de la Halmeu au fost efectuate în noiembrie 2000, în zona liberă dintre frontierele română și ucraineană, pe locul unui viitor magazin.

A fost săpată o suprafață de 20 x 7 m, în care, sub stratul vegetal (gros 0,3 m), apare stratul neolitic (cu o grosime de 0,3 m), bulversat doar de un complex de epoca bronzului ce apare în jumătatea de S a suprafeței.

Au fost identificate trei complexe: C. 1 este o groapă de mici dimensiuni, cu puțin material ceramic neolitic; C. 2 - săpat parțial, este un complex de mari dimensiuni, având forma unui șanț, care a furnizat o cantitate mare de ceramică specifică neoliticului mijlociu - grupul cultural Pișcolț. Din păcate, solul acid nu a permis conservarea picturii pe vasele ceramice - doar pe câteva fragmente s-au conservat slabe urme de bitum. De notat că, în imediata apropiere a așezării de la Halmeu se află situl neolitic mijlociu de la Diakovo, în care credem să găsim o foarte bună analogie. C. 3 este o groapă în care s-au găsit vase specifice epocii mijlocii a bronzului, cu decor spiralic, incizat sau striat. În umplutura gropii a fost descoperit și un inel de buclă spiralic din bronz.

Materialele se păstrează în colecția Muzeului Județean Satu Mare.

Abstract

The rescue excavations from Halmeu were made in November 2000, on the Romanian - Ukrainian borderline. In the excavated surface (20 x 7 m) there were discovered three complexes, two dating from Middle Neolithic - the Pișcolt cultural group and the other one dating from Middle Bronze Age.