79. Halmășd, com. Halmășd, jud. Sălaj

Punct: Biserică

Cod sit: 141321.01

Colectiv: Horea Pop - responsabil, Sanda Băcueț - Crișan (MJIA Zalău)

Scurtă prezentare a sitului, tipul sitului: așezare neolitică, dacică și medievală, localizată pe un dâmb situat la baza Munților Plopiș, lângă Valea Josanilor.

Obiectivele cercetării: Săpături cu caracter de sondaj, pentru verificarea intensității locuirii, a stratigrafiei și a caracterului descoperirilor prin trasarea a 2 secțiuni: S. 1 (25 x 1,5 m), S. 2 (18 x 1,5 m), paralele între ele, orientate aprox. E - V, dispuse la 12,5 m una față de cealaltă, m. 0 al S. 2 în dreptul m. 8 al S. 1. Suprafața săpată: 64,5 m2.

Perioada de desfășurare: 24 aprilie - 7 mai 2000.

Rezultatele cercetării:

- descoperirile neolitice

- descoperirile dacice

Fără a se putea constata existența unui nivel de locuire, au fost detectate trei complexe încadrabile cronologic în epoca dacică clasică. Este vorba despre un cuptor (complexul C 1) cu groapă de deservire (complexul C 2), conturate în S. 1. O altă groapă (complexul C 5) dacică a fost detectată în S. 2. Inventarul arheologic descoperit în cele trei complexe este destul de sărac, constând doar în ceramică fragmentară dacică lucrată cu mâna și mai puțin la roată. Complexul C 1, cu diametrul de 0,8 m și adâncimea de -0,2 m, s-a conturat în dreptul m. 17 - 18, fiind caracterizat printr-o proastă stare de conservare, pereții cuptorului fiind păstrați doar în zona în care ating vatra instalației de foc. Aceasta prezintă urmele unei intense utilizări, înroșirea solului de sub crustă atingând grosimi de 0,05 m. Pe vatră a fost descoperit un strat gros de 0,07 m cenușă și câteva fragmente ceramice dacice. Groapa de deservire, cu diametrul de 0,6 m și adâncimea de -0,1 m, nu a avut inventar, decât cenușă cu lemn mărunt ars.

Complexul C 5, cu diametrul de 1,3 m și adâncimea de -0,4 m, a fost detectat în dreptul m. 14 - 15 din S. 2, fiind caracterizat de prezența la conturare (la -0,2 m) a unei depuneri centrale de pietre, oase de animale și multă cenușă, lemn ars și arsură. În restul umpluturii gropii au fost descoperite fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna și la roată, chirpici, cenușă, lemn ars. Caracterul complexului este greu de atribuit, fiind necesară extinderea săpăturii pentru surprinderea ansamblului în care au fost amenajate cele trei descoperiri dacice.

Descoperirile medievale târzii. Cercetările din aceste sondaje au surprins două complexe aparținând acestui orizont cronologic (sec. XVII - XVIII). Complexul C 3 se pare că a fost o groapă de scos lutul pentru amenajarea complexului C 4, care este un bordei probabil poligonal, sondajul căzând perpendicular pe acesta, surprinzându-l pe 4 metri. Adâncimea locuinței este de -1 m, fiind prevăzută cu instalație de foc de tip cuptor, foarte deteriorat în urma unei incendieri violente din cauze necunoscute. Resturile acoperișului, probabil din paie, au fost sesizate printr-un strat gros pe alocuri de 0,5 - 0,6 m de cenușă. Inventarul complexului constă în ceramică fragmentară lucrată la roată, obiecte mici și nedeterminabile din fier și o lupă din fier brut.

Obiectivele cercetării viitoare. Se dorește reluarea investigațiilor în sectoare mai puțin deranjate, de lucrări moderne, ale sitului arheologic. În sectorul vestic sondat în acest an se pot practica cu succes investigații exhaustive printr-un sistem de casete pentru salvarea altor complexe arheologice.