76. Gorgota, com. Răzvad, jud. Dâmbovița

Cod sit: 65459.01

Colectiv: Tiberiu Ioan Muscă (CNMCD Târgoviște)

Amplasat la N de paralela 45° N, satul Gorgota a beneficiat din 1991 de prezența semnatarului rândurilor de față. În campaniile de săpături arheologice din 1991, 1995, 1997, 1998 și 2000 au fost cercetate după cum urmează: un atelier de cioplire și un complex de locuire în punctul la "Cazan" sau "Haltă". Tot în 1995, în "Pădurea Câmpenilor" a fost dezvelit un mormânt care avea ca inventar un șirag de mărgele de sticlă, iar la picioarele defunctei o cană, arsă la negru.

În 2000 s-a urmărit dezvelirea tumulului sau movilei funerare nr. 1, acțiune începută încă din 1998, dar care a fost întreruptă din motive obiective. În acest sens s-a continuat cercetarea casetei C. 1 (2,5 x 4 m); paralel s-a trasat secțiunea S. 1 de 1,5 x 15 m. O dată cu adâncirea, atât în caseta C. 1, cât și în secțiunea S. 1 și constatarea lipsei oricărei înhumații, s-au trasat alte două secțiuni, S. 2 perpendicular pe secțiunea 1, împărțită în două S. 2 E și S. 2 V, prima cu o lungime de 4,5 x 1,5 m și a doua de 4 x 1,5 m; concomitent în partea de NE s-a mai trasat o secțiune de 4 x 1,5 m, notată de noi cu S. 3. Atât în 1998, cât și în 2000 s-a realizat câte un studiu de bio-locație. În urma acestor studii s-au trasat alte două secțiuni, după cel din 1998, S. 4 de 6,5 x 1,5 m, fiind trasat la capetele răsăritene ale secțiunilor, S. 2 E, respectiv S. 3.; fiind realizată o radestezie la fața locului, s-a mai trasat o altă secțiune S. 5, de 4 x 1,5 m, situată în paralel cu S. 1, în porțiunea de NV al T. 1.

Cum nici una din secțiunile trasate n-a dat rezultatele scontate, putem menționa că movila a fost dislocată cum arată de altfel și planurile suprapuse, iar zona centrală a fost deranjată de două gropi moderne, iar porțiunea de NV a fost deranjată de un jgheab de fier, probabil pentru apă. (Această ipoteză se bazează pe faptul că la cca. 40 - 50 m V de T. 1 se afla cazanul de apă al extracției petroliere). Mai putem spune că, în urma cercetării T. 1, a fost recuperat un fragment ceramic ars la negru și un fragment de nucleu de cuarț. Înainte de a încheia vom mai menționa că atât la realizarea T. 1, cât și T. 2, în afară lutului de la fața locului s-a folosit și lut amestecat cu cenușă și rare fragmente ceramice aduse dintr-o așezare învecinată, aparținătoare tot bronzului timpuriu, dar anterioară realizării movilelor funerare. De asemenea, ce este demn de reținut este situația geologică în cadrul căreia se constată o succesiune de lut galben-negru, iar în caseta C. 1 la -2,4 m o zonă pavată cu pietre de var.

Începând cu data de 1 august am continuat cercetările în punctul "La Cazan", situat la circa 400 m N de punctul anterior, fiind în primul rând trasată o casetă de 2 x 2 m, notată cu C. 4, perpendiculară pe capătul nordic al secțiunii S. 2 din 1995, iar în continuarea acestei casete s-a trasat secțiunea S. 4. În caseta C. 4 a apărut restul unui atelier de cioplire, cu dimensiunile de 1,25 x 1,75 m, de formă ușor dreptunghiulară cu colțurile rotunjite la adâncimea de -0,31 / -0,6 m. În acest atelier erau cioplite silicolite. Din inventarul recuperat, de altfel sărăcăcios, a fost recuperat și un fragment de frecător. Din inventarul ceramic, putem reține sporadice fragmente Cernavodă II, material aparținând etapei timpurii a epocii bronzului, dintre care menționăm fragmente de borcane decorate pe pântec cu un brâu în relief, fragmente de borcane cu buza evazată, o strachină cu buza invazată, cât și un fragment de buză de ceașcă realizată din pastă fină arsă la cenușiu. Din atelier mai reținem câteva fragmente de lame.

Concomitent a fost trasată și secțiunea S. 5, de 5 x 1,5 m, respectiv caseta adiacentă C. 5 de 2 x 1,5 m. Aici, în capătul sudic al secțiunii, a fost surprins atelierul nr. 3. Acesta este tot de formă dreptunghiulară cu colțurile rotunjite, apărut la -0,35 m, iar fundul de lut simplu bătătorit, având dimensiunile de 2,75 x 3 m. Dintre piesele recuperate, reținem un vârf de lance, cioplit din anhidrit și câteva fragmente de lame cioplite din silicolit. Din inventarul ceramic recuperat reținem materiale aparținând culturilor Cernavodă II, Coțofeni I și bronzului timpuriu. Dintre materialele ceramice aparținând bronzului timpuriu ne atrag atenția fragmente de borcane cu buza gulerată, realizate din pastă fină, castroane cu partea superioară a buzei mult lățită, căni cu o toartă lată. Din pastă fină avem borcane cu buza alveolată, altele prevăzute cu brâu alveolar organic, fragmente de căni arse la negru. Din pastă grosieră au fost realizate: borcane tronconice, cu buza subțiată; borcane prevăzute cu torți de mici dimensiuni și decorate în partea superioară cu brâuri crestate. Mai reținem un grup ceramic decorat divers după cum urmează:

1 - bandă de trei linii paralele incizate;

2 - linii "fulger";

3 - linii paralele oblice incizate;

4 - linii unghiulare incizate.

Dintre fragmentele ceramice mai reținem o piesă tronconică ce prezintă pe corp urmele a trei incizii superficiale, realizate din pastă fină arsă la cenușiu. Se remarcă și un fragment dintr-un disc de lut și trei bile realizate din aceeași materie primă.

Înainte de a încheia, trebuie să mai menționăm și descoperirea unor resturi organice (semințe), care conform analizelor efectuate, în laboratorul Facultății de Istorie - Arheologie din cadrul Universității "Valahia" Târgoviște de către Rodica Dincă, au fost încadrate astfel: din atelierul nr. 2 au rezultat semințe de Vicia Ervilia, iar în atelierul nr. 3, pe lângă cele menționate anterior au mai apărut și semințe de Vicia Faba.

Studiul integral al materialului ceramic descoperit la Gorgota, "Pădurea Câmpenilor" și la "Cazan" a evidențiat existența a cel puțin două faze evolutive diferite. Astfel, vasele ce compun masa funebră aparțin unui orizont ulterior Ostrovul Corbului - Verbița; iar celelalte complexe din cele trei ateliere de cioplire și complexul de locuire, aparțin orizontului menționat mai sus.

În același timp materialul ceramic descoperit, vine să contureze un nou grup cultural, până acum necunoscut.

Privite în ansamblu, cercetările de la Gorgota au oferit primul șirag de mărgele de sticlă și de asemenea, pentru întâia oară a apărut și masa funebră. În al doilea punct, prin descoperirea celor trei ateliere de cioplire se evidențiază pentru întâia oară un centru de cioplire.

Ilustrația