74. Giurgeni, com. Giurgeni, jud. Ialomița [Orașul de Floci]

Punct: Piua Petrii

Cod sit: 124910.02

Colectiv: Anca Păunescu, - responsabil, Dana Mihai, Silviu Oța (MNIR), Irina Costea - studentă (FIB)

Cercetările arheologice întreprinse în vatra abandonată a orașului medieval din Țara Românească - Orașul de Floci (secolele XV - XVIII) au adus contribuții substanțiale la cunoașterea multiplelor aspecte ale civilizației urbane. În campania iulie - august 2000 cercetarea s-a continuat pe Grindul nr. 1, unde în campaniile anterioare s-au descoperit și cercetat 10 locuințe de suprafață, o locuință cu pivniță, biserica nr. 2, în jurul căreia a fost cercetat cimitirul, ateliere meșteșugărești, vetre în aer liber, gropi menajere.

Prin cartarea acestor descoperiri ne propunem să obținem informații asupra lotizării zonei și reconstituirea tramei stradale pe un segment din suprafața orașului. În acest scop au fost trasate 4 secțiuni, orientate N - S ce însumează o suprafață de 123 m2. Ele au fost concentrate în apropierea locuinței cu pivniță, la V de Biserica nr. 2. Au fost surprinse în continuare cele două nivele de locuire, datate în a doua jumătate a secolului XV și în secolele XVI - XVII, distruse de puternice incendii. Au fost dezvelite parțial resturile a două locuințe și ale unui atelier de prelucrare a metalelor din secolul XV, urmele unui cuptor de ars ceramica și patru locuințe ce aparțin secolelor XVI - XVII. Între ele s-au descoperit numeroase gropi menajere, de diferite dimensiuni, ce au străpuns nivelele de locuire. Cele mai multe se pot data pe baza inventarului arheologic în cursul secolelor XVII - XVIII. Locuințele de suprafață din ambele nivele de locuire au fost construite din chirpic, pe structură de lemn. Cele din nivelul datat în cursul secolelor XVI - XVII, păstrau pe suprafața podelei urmele vetrei sau ale unei sobe pentru care s-au folosit oale cahlă și cahle placă, smălțuite, diferit decorate. De asemenea au mai fost descoperite și două morminte de adulți, deranjate, relativ depărtate de aria cimitirului ce înconjura Biserica nr. 2.

Materialul arheologic recoltat (ceramică, unelte, monede) se află depozitat la MNIR, fiind în curs de restaurare.

În campania viitoare se va continua prelungirea secțiunilor pentru a obține profile transversale ale grindului nr. 1 și se va urmări frecvența complexelor în cele două nivele de locuire incendiate.

Tot în cursul acestei campanii au fost dezvelite fundațiile Bisericii nr. 1 de pe grindul 6, în vederea conservării primare a fundațiilor, precum și a fragmentului de zidărie care se mai păstrează, în vederea întocmirii unui proiect de restaurare. Se preconizează punerea în valoare a monumentului într-un circuit turistic al zonei.

Abstract

In 2000 the archaeological research was concentrated on the point "Grind 1". The purpose was getting more information about the disposal of the dwellings in the two habitation levels, both ended by a fire destruction. We intended to get more information regarding the land ploting in the urban area and the tissue of the streets in the south-western area of Church no. 2, respectively the relationship with the precincts of the Orașul de Floci.

We have excavated partially six dwellings (two from dating from the 15th century and four from the 16 - 17th centuries), an iron processing workshop from 15th century and more household annexes. All the archaeological material gathered in this campaign is under the process of restauration and investigation.

Ilustrația