70. Geoagiu, com. Geoagiu, jud. Hunedoara [Germisara]

Punct: Dealul Urieșilor - Castrul militar

Cod sit: 89570.03

Colectiv: Adriana Pescaru, Eugen Pescaru, Angelica Bălos (MCDR Deva)

Situl arheologic se afla situat între localitățile Bobâlna și Geoagiu, pe malul drept al râului Mureș, la aproximativ 8 km de Complexul termal roman Germisara (cercetat în anii anteriori). Pagus-ul Germisara cuprindea în antichitate pe lângă complexul termal, așezarea civilă, necropola (ultimele două obiective fiind identificate prin cercetare de teren) și castrul militar ce a constituit tema cercetării sistematice din vara anului 2000.

În castru a fost cantonată unitatea militară Numerus Singularium Britannicorum, precum și subunități ale Legiunii a XIII-a Gemina (dovada numeroasele tegulae cu ștampila celor două unități). Suprafața castrului însumează aproximativ 2,2 ha.

Au fost trasate două secțiuni S. 1 (2,5 x 14 m) și S. 2 (2,5 x 17 m), precum și o casetă C. 1 (4 x 4 m). În caseta C. 1 a fost evidențiată partea de V a castrului, cu zid realizat din piatră măruntă de carieră amestecată cu var stins pe loc. Zidul are o lățime de 1,2 m și a fost surprins pe o adâncime de 1,1 m. În exteriorul acestei substrucții se află numeroase blocuri mari de piatră de râu în amestec cu moloz și pământ, ce provin din elevația zidului de incintă. Secțiunile S. 1 și S. 2 conțin urmele unor construcții din lemn (grinzi, bârne și stâlpi) - barăcile în care erau cantonați militarii.

Cercetarea a continuat în partea de E a platoului, unde în anul 1998 a fost efectuat un studiu geofizic de rezistivitate și magnetism a unei suprafețe de 45 x 60 m, în colaborare cu firma S.C. GEI-PROSECO S.R.L. București (ing. Florin Scurtu). A fost trasată o secțiune S. 3 (2,5 x 20 m) orientată E - V. În interiorul acesteia a fost descoperită urma zidului de E a castrului și șanțul de apărare din fața acestuia. Zidul realizat în aceeași tehnică precum cel din partea de V, cu dărâmătura de blocuri mari de piatră în spatele lui, precum și în fața zidului, în șanțul valului de apărare. În extremitatea estică a secțiunii s-a ajuns la -3 m adâncime și cercetarea nu este finalizată. În profilul secțiunii se observă două zone cu material de construcție și pietriș de râu, ce provin din umpleri succesive ale acestuia.

Tot în aceasta zonă, perpendicular pe capătul vestic al secțiunii S. 3 a fost trasată secțiunea S. 4 (2,5 x 20 m), spre S. În interiorul acesteia au fost evidențiate urmele unor construcții din lemn a căror planimetrie urmează a fi stabilită în campaniile următoare.

În partea centrală a platoului am verificat amenajările de aici, prin realizarea unei secțiuni S. 5 (2,5 x 47 m) orientată N - S. În partea sudică a secțiunii am surprins porțiuni de ziduri și urme de ziduri desființate, precum și un fragment de coloană. Pe traseul secțiunii în dreptul m. 20 am surprins urmele unui zid (l = 0,65 m și adâncimea cuprinsă între 0,1 și 0,15 m) realizat din piatră de carieră în amestec cu piatră de râu și mortar. Între m. 29 și 32,5, se află capătul unei posibile clădiri. La extremitatea nordică a secțiunii S. 5 a fost decopertată o porțiune de pavaj din piatră de râu - posibil drumul principal ce traversa castrul de la V spre E, precum și o groapă cu diametru de 0,3 m și care conținea deșeuri de bronz.

În partea de V a secțiunii S. 5, perpendicular pe aceasta, au fost decopertate secțiunile S. 6 (2,5 x 22 m), S. 7 (2,5 x 30 m), casetele C. 2 (6 x 6 m) și C. 3 (6 x 4 m). Orientarea secțiunilor S. 6 și S. 7 și a casetelor C. 2, C. 3 a fost stabilită în funcție de amenajările din zona centrală cercetată în vederea clarificării planimetriei construcțiilor din această porțiune.

Campaniile următoare vor oferi posibilitatea stabilirii planimetriei formei și destinației amenajărilor din această zonă a castrului roman Germisara - posibil praetoria.

Referitor la inventarul mobil trebuie precizat ca până în anul 1989 pe întreaga suprafață a castrului s-au practicat lucrări agricole și în urma acestora stratul „vegetal" de aproximativ 0,1 - 0,3 m a fost deranjat de brăzdarele plugurilor.În totalitate materialul este fragmentar și constă în ceramică uzuală, fragmente de tegulae cu inscripția NSB, fragmente de sticlă, monede de bronz, cuie și scoabe, balamale și chei, etc.

Ilustrația