66. Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea [Dinogetia]

Cod sit: 160635.03

Colectiv: Alexandru Barnea - responsabil (IAB, FIB); Cristian Olariu (FIB), Cătălin Bojică (student FIB)

Succesiv și cu volume de muncă diferite în funcție de forța de lucru și de timpul disponibil, am efectuat cercetări arheologice de echipă în două așezări fortificate, una - Tropaeum Traiani - abandonată definitiv în antichitatea târzie și redescoperită la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar cealaltă - Dinogetia - reamenajată ca fortificație locuită în secolele X - XII și identificată la finele deceniului IV din secolul XX. Datele noi obținute în anul 2000 și, probabil, și cele din viitorul apropiat, permit deja și vor aduce cu siguranță informații importante și de interes pentru adâncirea unui studiu comparat al unor asemenea așezări.

a. S-au făcut observații și cercetări la sistemul de fortificare și la valuri și șanțuri.

Valul de la V de incintă, din pământ, observat mai clar în S. 3 la exterior și secționat de la E spre V până în apropierea crestei, a devenit, potrivit sondajului și secțiunilor reînregistrate grafic în această campanie scurtă, după curățarea sistematică și reluarea unor profile, adăpostul spre interior al unor locuințe semiîngropate (bordeie), probabil datorate, ca și la Tropaeum Traiani, unor locuitori cu un rol dublu ca un fel de limitanei, care vor fi fost, de prin partea a doua a sec. IV p. Chr., cam aceiași pe lângă cele două centre fortificate, adică federații goți admiși în Imperiu de la Teodosiu I.

La aceste constatări se vor adăuga și altele care vor putea lega, la Dinogetia, primul mileniu de începutul celui de al II-lea al erei noastre și, totodată, cercetările mai vechi de cele mai noi și chiar din acest an.

b. În noiembrie a avut loc reluarea, la fața locului, a discuției anterioare din vară cu arh. Gabriela Sarvaș de la ICEM Tulcea, printr-o deplasare pe cont propriu. S-au pus la punct coordonatele de bază privind primii pașii ai unei conservări și restaurări parțiale, începând cu drumul de acces și amenajările primare și continuând în perspectivă cu turnul nr.1 și termele.

Abstract

During a short archaeological campaign, in August 2000, we made some observations and researches at the system of fortifications, the vallum and the fortification ditches.

We also continued a disscussion with architect Gabriela Sarvaș (ICEM TULCEA) about the preservation and restauration of a architectural structures from the roman city of Dinogetia such as: the acces way to the city, some buildings inside the city, tower no. 1 and the thermae.