63. Fântânele, com. Matei, jud. Bistrița Năsăud

Punct: La Gâța

Cod sit: 33701.05

Colectiv: Corneliu Gaiu, Lucian Vaida (MJ Bistrița)

În toamna anului 1998 au fost salvate inventarele a două morminte descoperite cu ocazia exploatării lutului din punctul "La Gâța" - o culme de deal prelungă aflată la 3 km SE de punctul "Dealul Popii" unde între 1968 - 1976 a fost cercetată o necropolă celtică. După ce în 1999 s-a reușit salvarea printr-un sondaj arheologic a încă două morminte de incinerație, în luna iunie 2000 au început cercetări sistematice, care au constatat că necropola a fost afectată și de lucrările agricole, înmormântările fiind practicate la mică adâncime. În suprafața cercetată în acest an au mai fost depistate încă 5 morminte celtice de incinerație. Resturile cinerare erau depuse în gropi ovale unde alături de pachetul de oase erau așezate ofrande de carne și un bogat inventar funerar: vase (oale, străchini, cești) lucrate la roată și cu mâna, cuțite de luptă, accesorii vestimentare, brățări cu nodozități și fibule de tip Dux și Pantenbügel.

Descoperirile de până acum aduc date și observații extrem de interesante privitoare la riturile și ritualurile funerare a acestei populații, iar inventarul funerar, aflat în curs de restaurare, permite încadrarea descoperirilor în orizontul celtic timpuriu transilvănean.

Résumé

Au lieu dit "La Gâța" les fouilles ont été continuées. On a mis au jour cinq tombes celtiques a incinération a meme la fosse, datant du Latène B2. Le mobilier funéraire fournit d'important indications typologiques et chronologiques en ce qui concerne l'habitat celtique dans a l'espace intracarpatique.