60. Dudeștii Vechi, com. Dudeștii Vechi, jud. Timiș

Punct: în spatele gării, Movila lui Dragomir

Cod sit: 156721.01

Colectiv: Adrian Bejan - responsabil (UV Timișoara), Daniela Tănase (MB Timișoara)

În nord-vestul Câmpiei Banatului, pe teritoriul comunei Dudeștii Vechi, traversată de pârâul Aranca, au fost descoperite întâmplător o serie de artefacte databile în epoca migrațiilor și în epoca medievală timpurie. Multe dintre acestea provin de pe teritoriul aflat în spatele gării Dudeștii Vechi, mai precis în partea de SV a localității, zonă numită de localnici "Movila lui Dragomir".

În luna august a anului 2000, am efectuat sondaje arheologice pentru a repera urme de locuire care să ne permită inițierea unor cercetări sistematice. S-au trasat trei secțiuni orientate NV - SE și am constatat următoarea situație: în secțiunea S.1 (10 x 1,5 m), imediat sub stratul vegetal se află un strat de cultură databil în secolele III - IV pe baza fragmentelor ceramice de culoare cenușie lucrate la roată și a unei fusaiole bitronconice din lut, de culoare galben-cenușie, dar nu am găsit nici un complex arheologic din această perioadă. Solul steril apare la adâncimea de -0,7 m cu excepția colțului sud - vestic al caroului C. 5, unde stratul de cultură de sec. III - IV suprapune o porțiune dintr-un bordei datat pe baza fragmentelor ceramice în epoca bronzului și care ajunge până la o adâncime de 2,4 m. În secțiunea S. 2 (15 x 1 m), aflată la 2 m NV de S. 1, sub stratul vegetal apare un strat de cultură databil pe baza fragmentelor ceramice tot în secolele III - IV, solul steril apare la o adâncime de -0,7 m. În caroul C. 5, stratul de cultură de secol III - IV suprapune o groapă menajeră din epoca bronzului ce conținea fragmente ceramice și oase de animale și ajunge la o adâncime de -1,1 m față de nivelul actual de călcare.

În secțiunea S. 3 (10 x 1 m), aflată la 10 m E de S. 1, în caroul C. 1, la o adâncime de -0,3 m, sub stratul vegetal, am surprins resturile unei locuințe de suprafață cu vatră deschisă care suprapune un strat de cultură databil în secolele III - IV. Pentru a putea cerceta toată locuința, am extins suprafața cercetată prin trasarea a trei casete, astfel am constatat că locuința era ovală, având dimensiunea de 2,5 x 2 m, în partea de S fiind improvizată o vatră mică, așezată pe fragmente ceramice provenind de la un vas borcan, de culoare brun-negricioasă, lucrat la roata înceată, decorat cu rotița; arsura vetrei are grosimea de 0,12 m; pe baza ceramicii, locuința poate fi datată în secolele IX - X. În caseta numărul 3, din partea de NE, la o adâncime de -0,5 m a apărut un craniu uman și a fost necesară extinderea casetei. A fost dezvelit un mormânt, M. 1 / 2000, orientat V - E; la cap am descoperit un inel de tâmplă din argint, în formă de S și pe falanga inelarului de la mâna dreaptă un inel din bronz cu capetele desfăcute. Mormântul poate fi datat pe baza inventarului în secolele XI - XII și se pare că suprapune nivelul secolelor IX - X, cercetările viitoare urmând să clarifice situația stratigrafică.

În secțiunea S. 3, solul steril apare la o adâncime de -0,8 m, cu excepția C. 5, unde am descoperit o porțiune dintr-un bordei care ajunge până la adâncimea de -2,2 m și care pe baza fragmentelor ceramice poate fi datat în epoca Latène. Am constatat existența unui strat de arsură cu o grosime de 0,6 m, bucăți de vatră; puternicele urme de arsură ne permit să presupunem că bordeiul a fost incendiat. Timpul și resursele financiare nu ne-au permis deschiderea unei casete ca să cercetăm întreaga suprafață a bordeiului, aceasta va fi o prioritate a următoarei campanii.

Materialul arheologic recuperat a fost depozitat la Universitatea de Vest Timișoara, unde urmează să fie prelucrat.

În viitor ne propunem să clarificăm stratigrafia sitului, să cercetăm sistematic așezarea și necropola din Evul Mediu timpuriu și să identificăm și complexe arheologice din secolele III - IV și din epoca migrațiilor, având în vedere că cercetările de teren au relevat existența unor artefacte din aceste perioade.

Ilustrația