58. Deușu, com. Chinteni, jud. Cluj

Punct: Apreșu de Jos - Ferma lui Americanu

Cod sit: 57001.01

Colectiv: Mihai Wittenberger (MNIT)

Obiectivul arheologic Apreșu de Jos este situat în jud. Cluj, com. Chinteni, sat Deuș, punctul "Ferma lui Americanu". Până în 2000 nu au fost întreprinse săpături arheologice, dar materiale culese din acest obiectiv au ajuns în custodia MNIT prin donația Vasile Suciu.

Situat la confluența a două pâraie, cu sursă de apă permanentă și mărginit pe latura de N de păduri de foioase, iar pe latura de S de terenuri agricole colinare, Apreșu de Jos este un spațiu ideal pentru o așezare aparținând culturii Noua. Așezarea de la Apreșul de Jos capătă o importanță deosebită deoarece în imediata vecinătate se găsesc alte câteva așezări Noua (Lunga, Baciu, Fundu Mitrului, Băbuț și o necropolă în punctul Ciutaia).

În cursul campaniei 2000 au fost trasate două secțiuni de câte 10 m lungime, la o distanță de 20 de metri. Fără să intrăm în detalii, trebuie să remarcăm faptul că stratigrafia din S. 1 și S. 2 este identică. În ambele secțiuni a fost scoasă în evidență un singur nivel de locuire. Acesta oscilează ca grosime de la 0,15 m la 0,8 m.

În secțiunea nr. 1 au fost identificate două complexe. Ambele par anexe ale unei locuințe. Este vorba despre o mică groapă, cu material ceramic spart în antichitate și de o platformă din pietre de râu, ușor adâncită în pământ. Pe această platformă au fost descoperite fragmente de vatră de foc, ceramică, râșnițe fragmentare și o mare cantitate de cenușă.

În secțiunea nr. 2 a fost identificată o locuință ușor adâncită în pământ, orientată cu latura lungă SE - NV. Locuința a fost săpată pe aproximativ 50% din suprafață, urmând ca în cursul campaniei 2001 să fie continuată excavarea ei.

Materialul arheologic din locuința denumită L. 1, cât și din complexele din S. 1, se compune din mobilier ceramic tipic Noua, dar și din ceramică de factură Wietenberg. Materialul osteologic este cel uzual în așezările Noua (spatule, omoplați crestați), iar cel din metal este reprezentat de un vârf de suliță, încadrabil în seria Uriu - Domănești.

Consider că situl de la Apreșul de Jos face parte din seria celor mai timpurii descoperiri Noua din Transilvania, unde materialele de tradiție Wietenberg se regăsesc împreună cu elemente Noua timpurii.

Finanțarea lucrărilor a fost făcută de MNIT.