57. Densuș, com. Densuș, jud. Hunedoara

Punct: Biserica Sf. Nicolae

Cod sit: 89357.01

Colectiv: Adrian Andrei Rusu - responsabil (IAIA Cluj); Vasile Mîzgan (TransArheo Cluj); Ileana Burnichioiu (MCDR Deva); studenți de la Univesitatea Babeș-Bolyai Cluj

Biserica - monument istoric - a intrat într-un program extins de restaurare complexă. În cadrul acesteia, s-au prevăzut cercetări arheologice exhaustive. Ele succed sondajele de la începutul anilor '70, ale lui Nicolae Pușcașu, rămase nepublicate. O primă campanie arheologică s-a derulat în anul 1999.

În anul 2000 au fost continuate cercetările din vecinătatea imediată a monumentului, interior și vecinătățile apropiate (pentru identificarea zonei de protecție). S-au efectuat secțiunile S. XIV - S. XXXV. Cea mai importantă parte a cercetărilor legate de construcția propriu - zisă a bisericii s-a derulat în interiorul ei. Acolo au fost constatate elementele de podire, un vechi iconostas de zid. O altă construcție, complet nouă, a fost regăsită la circa 40 m E de altarul bisericii. Este vorba despre o curte nobiliară, datată în a doua jumătatea a sec. al XV-lea - prima parte a sec. al XVI-lea. Au fost cercetate încă 130 de morminte. Inventarul arheologic constă în piese funerare (podoabe, accesorii, monede), câteva unelte și accesorii de construcție, ceramică, spolii romane (cărămizi, pietre profilate, un fragment de inscripție). Materialul, aflat în prelucrare, este depozitat provizoriu la Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca, urmând să ajungă în proprietatea Muzeului Județean Deva.

Cercetarea arheologică este, în linii mari, încheiată. Se prevede doar asistență arheologică în cazul în care se va construi un sistem de drenuri în zona de la N de biserică.

Monografia arheologică și studiul istoric rezultat, vor fi publicate într-un volum, în cursul acestui an, 2001.