56. Dalboșeț, com. Dalboșeț, jud. Caraș Severin

Punct: Dragomireana

Cod sit: 52589.02

Colectiv: Dumitru Protase - responsabil, Doina Benea, Mariana Crânguș, Nicu Hurduzeu (UV Timișoara - CSIA)

După mai mulți ani de întrerupere la construcția romană din punctul Dragomireana - Dalboșeț au fost reluate cercetările arheologice în vederea unor precizări stratigrafice.

Cercetările arheologice sunt mult îngreunate de faptul că pământul pe care este construcția romană este actualmente proprietate particulară: fam. Găină Petru și Găină Nicolae.

Secțiunea I de control a fost trasată la 23,9 m, SV de casa lui Găină Nicolae și 0,9 m V de aceasta. Secțiunea (având dimensiunile de 18 x 1,3 m) orientată E - V avea un caroiaj de 2 x 2 m.

Stratigrafia este clară:

1). 0 / -0,13 m = humus actual;

2). -0,25 în m. 1 - 2: un zid din piatră de râu și mortar (lat de 0,45 m - notat cu A) cu un traseu oblic pe secțiune și un al doilea zid (B) în m. 4 - 5 (lat de 0,6 m), cu urme de tencuială albă pe fața interioară; alte 2 ziduri C și D leagă cele două construcții. Zidul prezintă o tencuială groasă de 5 cm pe ambele fețe. Zidul C este construit în părțile superioare din blocuri fasonate. El nu se "țese" cu zidul B care îl intersectează la un moment dat. Acest nivel de locuire corespunzător zidului C apare între -0,8 / -1,1 m, marcat de un strat de dărâmătură (cărămizi, țigle și olane), care a fost suprapus de un strat de lut bătut și întins deasupra întregului zid.

3). A doua fază de locuire antică este reprezentată de o absidă formată din zidurile A, B și închisă cu C, care prezintă un strat dens de cocciopesto pe fațada exterioară (nu spre absidă). Zidul este construit dintr-un strat dens de mortar cu pietricele (piatră aruncată fără o ordine anume) și din când în când fundația zidurilor este executată din piatră de râu fără mortar.

4). Lut aluvionar fără o amenajare.

La 14,20 m spre N de la colțul de NE al lui S. I și la 10 m E de acesta s-a trasat o secțiune (S. II) de 14 x 1,5 m pentru a delimita eventualul zid de incintă care ar include construcția. Două ziduri A și B (0,6 m) așezate direct (0 / -0,15 m) pe solul antic. Stratigrafia: după un strat de humus vegetal; stratul de -0,15 / -0,5 m dărâmare antică; -0,7 m strat compact de țigle și olane romane; 1,10 m solul viu. Zidul A a dezafectat o locuire sporadică, preistorică, hallstattiană.

Cele două ziduri fac parte din amenajări exterioare clădirii romane cercetate de Dumitru Protase.

Nici un material arheologic nu a rezultat din săpătura întreprinsă.

Ilustrația