45. Cefa, com. Cefa, jud. Bihor [Așezarea Rădvani]

Punct: La Pădure

Cod sit: 28255.01

Colectiv: Ioan Crișan - responsabil (MTC Oradea); Simona Stanciu, Florin Sfrengeu (Universitatea Oradea)

Așezarea medievală Rădvani se află la circa 3 km SV de centrul localității Cefa și la tot atâția kilometri de frontiera româno-ungară, la marginea de N a Pădurii Rădvani.

Începute cu mult timp în urmă, cercetările de teren de pe raza localității Cefa au condus la descoperirea mai multor puncte cu urme de locuire, între care și cel de la marginea Pădurii Rădvani. Este vorba de o așezare de lungă durată a cărei existență s-a derulat pe aceeași vatră începând din neolitic. Din anul 1214 până în sec. XVII, când a fost abandonată din cauza numeroaselor incursiuni turcești, așezarea apare în documente sub numele de Rădvani. În funcție de topografia locului, suprafața așezării a fost împărțită în patru sectoare: A, B, C, D. Cercetările se desfășoară pe criteriul arheologiei așezărilor, fiind vizate în principal nivelele medievale timpurii de locuire (sec. VIII - XIII). Sondajele de control stratigrafic inițiate cu 15 ani în urmă au fost efectuate în toate cele patru sectoare. Între anii 1990 - 1999 săpăturile s-au desfășurat în sectorul D unde locuirea a fost mai consistentă. Au fost cercetate mai multe complexe de locuire și anexe gospodărești medievale timpurii (sec. VIII - X și XI - XIII) și medievale (sec. XIV - XVII), publicate în literatura de specialitate.

În anul 2000 a fost abordată necropola așezării, localizată printr-un sondaj de control încă în anul 1986 în sectorul A ("Hotare") al așezării. Prin cooptarea în colectivul de cercetători a unui antropolog se vizează o cercetare interdisciplinară a necropolei. Au fost identificate 78 morminte care, pe baza situației stratigrafice și a materialului arheologic aflat în conținutul lor, se încadrează în intervalul cronologic cuprins între secolele XI - XVII. Piesele din inventarul mormintelor: monede, podoabe, accesorii vestimentare, deși puține la număr, prezintă interes științific și au o certă valoare muzeografică. Monedele emise în timpul domniei regelui Ladislau I (1077 - 1095) sunt mărturii care confirmă că în secolul al XI-lea așezarea era locuită. A fost totodată descoperită și parțial dezvelită fundația de piatră a unei construcții ai cărei pereți au fost de cărămidă, după toate probabilitățile o biserică. Piatra din fundație este ecarisată și prezintă elemente de decor sculptat, indicii că aceasta provine de la un edificiu mai vechi dezafectat. Cronologic biserica corespunde nivelului de înmormântări din secolele XIV - XVI.

Prin continuarea săpăturilor în necropolă, în anul 2001 se urmărește în primul rând dezvelirea fundației întregii construcții în vederea reconstituirii planului acesteia și clarificării funcției sale. Vor fi totodată dezvelite și studiate mormintele ce vor apare. Poziția lor și eventualele obiecte de inventar vor constitui elemente noi pentru cunoașterea necropolei și a datării mai exacte a vestigiilor monumentului.

Bibliografie

1. I. Crișan, Sondajul arheologic de la Cefa - Hotare, județul Bihor, Crisia XII, 1992.

2. Idem, Sondajele arheologice de la Cefa - La Pădure, județul Bihor, Analele Universității din Oradea, istorie - arheologie - filosofie, III, 1993.

3. Idem, Săpăturile arheologice de la Cefa - La Pădure, județul Bihor din anul 1992, Crisia, XXIII, 1993.

4. Idem, Săpăturile arheologice din anul 1993 de pe șantierul arheologic Cefa - La Pădure, județul Bihor, Crisia, XXIV, 1994.

5. Idem, Complexe gospodărești descoperite în anul 1994 în așezarea Cefa - La Pădure, județul Bihor, Crisia, XXV, 1995.

6. Idem, O locuință din secolul XVI din așezarea medievală Rădvani (jud. Bihor), Arheologia Medievală, II, 1998.

Résumé

Les recherches archéologiques de surface entreprises aux environs de la localité Cefa, département de Bihor; ont conduit a la découverte d'une habitation de longue durée. Depuis l'année 1214 jusq'au XVIIe siecle l'habitation apparaît dans les documents sous le nom de Rădvani. Apres les fouilles effectués pendant 15 annés dans le centre du village, en 2000 ont démarré les fouilles dans la nécropole. On a identifié 78 tombeaux et les vestiges d'une construction a muraille, probablement une eglise.