39. Călinești - Oaș, com. Călinești - Oaș, jud. Satu Mare

Punct: Dâmbul Sfintei Mării

Cod sit: 137238.02

Colectiv: Németi János - responsabil (MM Carei), Ciprian Astaloș (MJ Satu Mare)

Situl neolitic este situat la cca. 0,5 km NE de comuna Călinești - Oaș, în direcția satului Lechința, pe o pantă mai lină de la baza dealului numit de localnici Dâmbul Sfintei Mării, la cca. 100 - 130 m SV de sondajele noastre aflându-se un izvor (Izvorul Sfintei Mării), care putea constitui sursa de apă și pentru locuitorii din preistorie a zonei și, în imediata apropiere a acestuia, o troiță din lemn. Pe vârful Dâmbului Sfintei Mării, Maria Bitiri a săpat între 1965 - 1969, o așezare paleolitică cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de Călinești III (M. Bitiri, Paleoliticul în Țara Oașului, 1972, p. 52 - 53).

Situl a fost descoperit cu ocazia unei periegheze din mai 1999 (C. Astaloș). Faptul că este prima așezare neolitică timpurie descoperită în Depresiunea Oașului, ne-a determinat să facem câteva mici sondaje în septembrie și noiembrie 1999, continuate prin săpături mai extinse în septembrie 2000.

La cercetări au mai participat: Romică Pavel (MCDR Deva), studenți ai universităților Valahia (Târgoviște), Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca) și Vasile Goldiș (filiala Satu Mare). Săpăturile au fost verificate și îndrumate de către Németi János.

În campania din 2000, am trasat două secțiuni (S. I: 40 x 1,5 m; S. II: 8 x 1,5 m) și o suprafață (supr. I: 8 x 8 m.). În cea mai mare parte a terenului sondat (75% din S. I și S. II în întregime), sub stratul vegetal deranjat de arătură (cu o grosime de cca. 0,2 - 0,25 m) se ivește direct sterilul arheologic. Doar acolo unde complexele se aflau adâncite mai mult în sol s-au păstrat în situ urmele locuirii preistorice și anume: în C. 1 din supr. I (o groapă de dimensiuni relativ mari, a cărei funcționalitate nu o putem deocamdată preciza) și în C. 1 din S. I (m. 13 - 18) - foarte probabil o locuință surprinsă parțial.

Materialul recoltat constă din fragmente ceramice puternic corodate - datorită acidității ridicate a solului - , topoare și dăltițe din piatră șlefuită și o cantitate foarte mare de piese din piatră cioplită, fapt care ne determină să ne întrebăm dacă nu cumva comunitatea neolitică de la Dâmbul Sfintei Marii era specializată în producerea și comercializarea utilajului litic cioplit. O posibilă analogie avem în așezarea Starčevo-Criș de la Iosaș - Anele, jud. Arad (S. A. Luca, M. Barbu, în Sargetia, XXV, 1992 - 1994, p. 13 - 24). Două figurine feminine steatopige fragmentare, cu perfecte analogii la Homorodu de Sus - Ograda Borzului (T. Bader, Acta MN, V, 1968, p. 381 - 388) vin să completeze tabloul descoperirilor. Materialul se află depozitat la Muzeul Județean Satu Mare.

Pe baza analizei preliminare a materialului, considerăm că avem de-a face cu o așezare din neoliticul timpuriu, aparținând culturii Starčevo-Criș, faza III B - IV A (după cronologia lui Gh. Lazarovici).

Pentru campania din 2001 se impune în primul rând săparea completă a locuinței, surprinsă parțial în S. I și detectarea limitei de V și SV (către Izvorul Sfintei Mării) a așezării.

Abstract

The site from Călinești-Oaș (researches in 1999 - 2000) is situated on the hill named "Dâmbul Sfintei Mării" ("Hill of Saint Mary") and its significance is consisting în the fact that it is the first settlement dating from the Early Neolithic discovered in the Oaș Depression. From a cultural point of view, the site might be dated in the phases IIIB or IVA of the Starčevo-Criș culture (according to Gh. Lazarovici periodisation).