38. Călinești Oaș, com. Călinești Oaș, jud. Satu Mare

Punct: Dealul Hurca

Cod sit: 137238.01

Colectiv: Liviu Marta - responsabil (MJ Satu Mare)

Așezarea fortificată hallstattiană de pe dealul "Hurca" este situată pe un platou cu pante abrupte ce ocupă o poziție dominantă prin amplasarea sa în zona cea mai îngustă a văii Turului, drumul tradițional de acces în Depresiunea Oașului. De asemenea, fiind amplasat pe prima linie de dealuri dinspre câmpie, așezarea de pe "Hurca" putea să ofere o bună supraveghere a Câmpiei Sătmărene. Ea a fost descoperită în anul 1999, an în care au și fost inițiate primele cercetări arheologice cu scopul de a salva o zonă a ei ce urma să fie afectată de construirea unui hotel. Totodată s-a trecut la investigarea sistematică a așezării prin realizarea ridicării topografice, descoperirea și cercetarea traseului sistemului defensiv de pe laturile de N și E, precum și a unei locuințe de suprafață.

Importanța fortificației hallstattiene de la Călinești, prima descoperire de acest tip din județul Satu Mare, reiese din faptul că este, alături de aceea de la Sighetu Marmației, cel mai sudic obiectiv din numerosul grup de fortificații ale culturii Gáva din zona Tisei Superioare, realizând astfel o legătură cu grupul de fortificații de acest tip din Transilvania intracarpatică. Starea ei de conservare este însă precară, ea suferind de pe urma lucrărilor de terasare pentru plantarea unei livezi. De asemenea, în ultimii ani, în zona sudică, sub poalele căreia se află un lac de acumulare au început să fie construite case de vacanță.

Obiectivele cercetărilor din august 2000 au fost obținerea, cu un minim efort financiar, a unor date referitoare la identitatea așezării (caracterul, stratigrafia, cronologia) prin prelungirea secțiunii S. 5 din zona locuită. În paralel cu acestea am executat secțiuni magistrale pentru a verifica păstrarea unor urme de cultură în alte zone din interiorul așezării. Al treilea obiectiv a fost continuarea delimitării traseului defensiv, realizat prin secționarea sa în zona răsăriteană a laturii sudice.

Secțiunea S. 5 din 1999 a fost prelungită cu 30 m, în scopul obținerii unei secțiuni magistrale în zona în care lutul depus aici de apele pluviale a permis o bună păstrare a complexelor arheologice. În ea au fost surprinse urmele a trei locuințe, una adâncită și două de suprafață, din care a fost obținut un bogat inventar arheologic reprezentat prin: ceramică (unele vase sunt întregibile), figurine de lut, tiparul de turnare a unui celt cu bordură îngroșată și dreaptă.

Prin secțiunea S. 10 am urmărit obținerea de date într-o zonă arată a așezării, unde de la suprafață au fost recoltate numeroase fragmente ceramice. Din păcate, aici lucrările agricole au răscolit întregul strat cu vestigii arheologice. Deoarece exista riscul ca aceasta situație să se repete și în zona de NV a așezării cele două secțiuni magistrale de aici le-am executat în sistemul unor șiruri de casete, săparea lor dovedind că și aici stratul de cultură a fost distrus.

Obiectivele cercetărilor viitoare de la Călinești - "Hurca" sunt continuarea cercetărilor în zonele în care au fost identificate vestigii bine păstrate, sondarea unor noi zone din interiorul așezării, surprinderea rămășițelor sistemului defensiv de pe laturile de S și V, pentru a permite delimitarea perimetrului așezării. Un obiectiv principal va fi sondarea zonei sudice a așezării pentru a obține date despre suprafața ce urmează să fie afectată de construcțiile turistice.

Propuneri de punere în valoare a sitului. Firma S.C. Hard S.R.L., oferind un sprijin financiar generos pentru cercetările din anul 1999, și-a manifestat dorința de a valorifica rezultatele cercetărilor în cadrul unei expoziții permanente ce va fi amenajată în hotelul aflat în construcție pe malul lacului Călinești. De asemenea s-a manifestat interes și pentru o reconstituire a sistemului defensiv din zona porții așezării fortificate cu scopul de a oferi o notă distinctivă drumului de acces spre hotel.

Bibliografie

1. M. Bitiri, Paleoliticul în Țara Oașului, București, 1972, p. 61.

2. L. Marta, S. Pop, C. Astaloș, în: Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, Deva, 2000.

Abstract

The hallstattian fortified settlement from Hurca hill (Călinești - Oaș, in the north-western part of Romania), with a surface of approximatively 10 ha, has a strategic position on the valley of the river Tur, at the entrance in Oaș depression. Discovered in 1999, the site continued to be investigated in the year 2000.

During this year, there were excavated 3 dwellings belonging to Gáva culture (Ha B). Among the discovered materials we can mention: numerous fragments of vessels (some of them will be completed), zoomorphic figurines, small fragments of bronze items and a casting mould for bronze axes (celts) with straight and thickened edges. Also, the rocky core of the vallum was sectioned for archaeological researches.