30. Brăila, jud. Brăila

Punct: Cartier Biserica Veche

Cod sit: 42691.03

Colectiv: Ionel Cândea - responsabil, Roberto Tănăsache - desenator, Gabriel Stoica - cameraman (M Brăilei)

"Zona fostei mitropolii a Proilaviei" din cadrul vetrei medievale a orașului Brăila este amplasată în partea de centru și sud a acesteia, fiind bine delimitată de actualul bulevard Al. I. Cuza, adică ultimul zid de apărare al cetății Brăilei de până la 1829.

Cercetări s-au desfășurat din 1998, sistematic, în punctele: Piața Traian, str. Gheorghe Marinescu nr.15, str. Logofăt Tăutu nr. 3. Sondaje prilejuite de obligația descărcării terenului de sarcină arheologică s-au efectuat și în alte puncte (exemplu str. Frumoasă nr.4). Evident, întregul sit se află sub orașul modern și contemporan cu o mulțime de intervenții asupra zonei respective, din fericire, nu în profunzime.

Importanța zonei, în cadrul vetrei medievale a orașului Brăila (atestat documentar în 1368), este dată de faptul că ea a devenit cartierul creștin al orașului Brăila, ocupat de turci la 1538 și care se așează în zona cea mai înaltă, stăpânită până atunci de români.

Obiectivele cercetării vizează mai buna cunoaștere a genezei și a evoluției așezării medievale de caracter citadin de la Brăila.

Rezultatele de până în prezent au permis conturarea cu destulă aproximație a vetrei medievale a așezării din secolele XIV - XV, precum și tendințele de evoluție ale acesteia în secolele XVI - XVIII. Descoperirile realizate în punctele amintite, chiar și înainte de 1998, constau în principal în identificarea a cel puțin trei necropole creștine ce au funcționat în acest perimetru, dintre care două destul de târzii - secolele XVIII - XIX.

În campania din anul 2000, au fost realizate: S. 1 (2 x 2m), pe strada Veche nr. 2, un sondaj pentru respectarea condițiilor de acord în vederea construirii unei locuințe. Apoi pe strada Logofăt Tăutu nr. 3 a fost realizată o nouă suprafață, S. 3, în continuarea cercetărilor din anul 1999. Această suprafață a fost de 4 x 4,5 m și a fost executată la o distanță de 1,5 m față de S. 2. Așa cum ne-am așteptat aici au continuat să apară morminte din necropola creștină târzie (sec. XVIII - XIX) descoperită în anul anterior.

În total au fost evidențiate și cercetate 44 de morminte de inhumație și un număr de 5 gropi menajere. Evident, materialul este foarte divers - de la ceramică la sticlă și de la monede la obiecte de podoabă. Toate au fost prelucrate și conservate sau restaurate în cadrul laboratorului Muzeului Brăilei, aflându-se depozitate aici. Tehnicile de prelucrare au avut în vedere analize și prelucrări statistice, mai ales pentru mormintele necropolelor, precum și analize antropologice, paleobotanice și arheozoologice.

Pentru viitor Muzeul Brăilei își propune să prelucreze materialul rezultat din cercetarea necropolelor pe baza unui program special de arheologie funerară realizat în colaborare cu firma "Ovisoft SRL".

Obiectivul cercetărilor viitoare constă în studierea terenului din apropierea zonei în care s-a aflat biserica mitropoliei Proilaviei ce s-a distrus în 1846. Toate descoperirile din acest din urmă punct vor fi conservate și expuse în cadrul expoziției de bază a Secției de istorie veche și arheologie a Muzeului Brăilei. Pe locul respectiv se va ridica o capelă după încheierea cercetărilor.

Bibliografie

1. I. Cândea, Brăila. Origini și evoluție până la jumătatea secolului al XVI-lea.

2. idem, Cercetările arheologice din vatra medievală a orașului Brăila (1998 - 1999), în "Istros" IX, p. 313 -344.

Ilustrația