ȘANTIERUL ARHEOLOGIC ȚAGA
CAMPANIA 2000

Punct: Valea Țăgii


Situarea stațiunii. Stațiunea se află în Câmpia Transilvaniei, pe "Valea țăjii" cum numesc localnicii o vale ce străbate cîmpia Transilvaniei, vale luând, de cele mai multe ori, numele satului pe teritoriul satului atunci cănd îl străbate. Valea face legătura între civilizațiile din estul Transilvaniei și cele din Bazinul Someșului. Stațiunea de la Țaga face legătura între situl de la Zau, cea mai mare stațiune și dintre cele mai vechi ale acestei civilizații, alături de cele de la Cluj-Napoca (diferite puncte) și Iclod (fig. 1).
Fig. 1 Localizarea principalelor stațiuni Iclod din Câmpia Transilvaniei
Stațiunea se află între două pâraie, cel de sud fiind și o sursă de apă potabilă. Terasa se află deasupra actualului loc, fiind probabil și în neolitic câteva heleștee pe firul văii. Spre vest și sud s-a găsit un șanț neolitic ce asigura o apărare în acele zone.
Localizarea săpăturilor. Situl se află terasa superioară a văii, între cele trei stații de gaz (stația de extracție la nord, stația de compimare la sud și rezervoarele de purificarea apei la vest), în pășunea satului. Lucrările au început cu săpăturile de salvare S1-S9 și săpături sistematice S3, S10. Recent s-a încetățenit termenul de "La baza arheologică". Secțiunea 10 se află la 10 m sud de bază (fig. 2).
Fig. 2 Taga, baza arheologică.
Locul secțiunii 10 se găsește în zona centrală a stațiunii, cele două suprafețe S3 și S10 fiind plasate spre centrul ei.
Stratigrafia. După cercetarea suprafeței 3 și 10 semnalăm prezența a trei nivele de locuire, divizate de două orizonturi de complexe. Unele spre suprafață cu baza la cca 40 - 50 cm cu puține complexe, mai ales cu aspect de colibe formând orizontul Țaga III. Altele apar la adîncimile de 0,70-0,85 m ce reprezintă baza nivelului Țaga II. Cel de-al treilea are nivelul de călcare de la 0,95 1m fiind complexe de mari dimensiuni cu structuri de bârne masive cu fundații mari marcate ca Țaga I.
Evoluția săpăturii și descrierea suprafeței cercetate. Primele complexe în suprafața cercetată au apărut spre capătul sudic al secțiunii, la adâncimea de 0,85 cm, marcată ca platforma 20 (P20), formată dintr-o aglomerare de chirpici și vase sparte in situ provenind de la o locuință ale cărei dimensiuni și orientare, deocamdată, nu poate fi precizată.
La acel nivel mai apăreau sporadic resturi de complexe împrăștiate. Materialele țineau de nivelul Țaga II.
Complexele.
La adâncimea de 0,90m era partea superioară a dărâmăturilor, marcate de noi cu termenul de platformă. Acestea sunt resturi de pereți dărîmați îăn picioare sau impinși ulterior.
Numărul locuințelor clar semnalate este mic. Grupările de chirpici marchează cel mai adesea resturi de pereți, marvcate de noi cu termenul de platformă (P) pt a putea aduna materialul pe complexe. Locuințele clar delimitate sunt puține. Una a fost cercetată în secțiunea 3 marcată ca P15 ea poate fi menționată ca Locuința 1 sau P15.
Locuința 2. O locuință este spre colțul nordic al secțiunii cuprinzând platformele P23, P23a, parțial P22 și P22a și o parte din platformele 21.
Fig. ÎÎ Taga, S10, Locuința 2, nivel Țaga I.
Locuința 3. O altă locuință este amplasată spre mijlocul săpăturii, cuprinzând pereți de la

La adâncimile de -1,1 în spre deal și -1,20 m spre vale au fost semnalate gropile sistemului de fundație și baza unor pereți de lut. După felul cum erau amplasate gropile de stâlpi se pot schița unele aliniamente, dar cercetarea complexului nu este încheiată.
Plan cu fundațiile locuințelor 23 și 23A în situația aflată la începutul cercetării. Din plan se observă aliniamente interioare sau mai recente. Structura de bază a construcției avea un rând de stțlpi de mari dimensiuni semnalați la finele campaniei precedente.

Ilustrația