22. Biharia, com. Biharia, jud. Bihor

Punct: Cetatea de pământ

Cod sit: 27445.01

Colectiv: Sever Dumitrașcu - responsabil, Florin Sfrengeu - responsabil de sector (Universitatea Oradea)

Săpăturile arheologice de la Biharea din vara anului 2000 s-au desfășurat în incinta cetății de pământ, în zona de vest. S-a trasat o secțiune de 2 x 20 m (S. III), paralelă cu valul vestic al cetății, dispusă pe direcția N - S, la 0,5 m de S. II 1999. În zonă au mai fost efectuate săpături arheologice, în anii 1975 - 1976, la S de această secțiune (zona "Măr"), publicate în monografia arheologică Biharea (S. Dumitrașcu, Biharea, I, Oradea, 1994) și cele din 1998 - 1999, S. I și S. II, paralele cu S. III. Așa cum s-a arătat și cu ocazia publicării săpăturilor din 1998 (S. Dumitrașcu, Fl. Sfrengeu, M. Goman, Săpăturile arheologice din vara anului 1998 de la Biharea - Cetatea de pământ, în: Crișana antiqua et mediaevalia, I, Oradea, 2000, p. 63 - 73) s-a urmărit cercetarea depunerilor arheologice din apropierea valului de pământ, pe o porțiune mai mare (20 m), folosindu-se o nouă metodă de cercetare numită convențional "prin învăluire".

Săpăturile arheologice au pus în evidență existența a trei niveluri de depuneri arheologice, două medievale timpurii și unul cu vestigii antice. Sub stratul vegetal actual (0,3 - 0,4 m), se află nivelul A cu ceramica medievală timpurie, cu numeroase buze de cazane de lut, un bogat material osteologic, multe piese din metal (cuie, caiele, vârfuri de săgeată, pinten cu spin), zgură, pietre și cărămizi. Tot în acest nivel la adâncimea de -0,5 / -0,6 m s-au descoperit și trei monede determinate de numismatul Al. Sășianu: 1. BILLON ASPRON TRACHY, Manuel I Comnenul (1143 - 1180) emisiune Constantinopol; 2. Phenig Frisach, prima jumătate a sec. XIII; 3. Obol, Ungaria, a doua jumătate a sec. XIV.

În cel de-al doilea nivel B de depuneri medievale timpurii ceva mai vechi, s-a constatat că nu mai apar fragmente de cazane de lut. Alături de ceramica locală se remarcă și câteva fragmente ceramice smălțuite verde-oliv și maro de factură bizantină. S-a mai constatat existența unei locuințe între metrii 1 - 4.

Cele două niveluri de depuneri medievale timpurii A și B sunt separate de un strat de arsură cu cărămizi de lut ars și pietre de râu. Sub stratul medieval timpuriu s-a remarcat existența unei depuneri sterile, fără vestigii arheologice, un strat de pământ argilos scurs de pe valul cetății după ridicarea acesteia. Nivelul antic este sărac în material arheologic, descoperindu-se doar câteva fragmente ceramice hallstattiene și de epocă romană. În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că valul de pământ al cetății a fost ridicat ulterior stratului de cultură antic, dar înainte de cele două niveluri de cultură medievale timpurii. Situația va trebui urmărită în viitor prin efectuarea unor sondaje și săpături arheologice și în apropierea celorlalte valuri ale cetății, pentru a se putea desluși mai bine momentul în care a fost construită cetatea patrulateră de pământ de la Biharea.