19. Beclean, com. Beclean, jud. Bistrița Năsăud

Punct: Dealul Bileag

Cod sit: 32492.03

Colectiv: Gelu Florea - responsabil (UBB Cluj); Lucian Vaida (MJ Bistrița Năsăud); Liliana Suciu (UBB Cluj); Floarea Vaida (Liceul Agricol Beclean)

Fortificația de la Beclean pe Someș (jud. Bistrița Năsăud) se situează pe dealul Bileag (aflat actualmente în cuprinsul localități pomenite), înălțime aflată pe malul nordic al Someșului Mare (cca. 50 m N de puntea peste râu).

Situl a fost depistat în 1998 în urma unei periegheze și începând chiar cu acel an au fost demarate cercetările sistematice, care s-au desfășurat până în prezent, în cursul a trei campanii. Starea de conservare a elementelor de fortificare este relativ bună, în schimb pe platoul dealului există mai multe gropi moderne de mari dimensiuni, care au afectat în proporție de aproximativ 80% stratigrafia și complexele. Există cel puțin două terase semicirculare de mari dimensiuni, cu urme arheologice consistente.

În cursul campaniei din 2000 a fost încheiată secțiunea S. I / 1998 (și prelungită apoi în 1999 și respectiv 2000) care a avut ca obiectiv lămurirea elementelor de fortificare. Așa cum am menționat și în rapoartele anterioare există două centuri concentrice de fortificare care separă mamelonul cu cota 351 m de restul dealului. Este vorba de câte două faze de fortificare: 1. palisade complexe (zid de pământ și lemn) și 2. val de pământ bine păstrat în cazul fortificației care înconjoară terasa superioară și respectiv alunecat parțial în cazul celei care apără terasa inferioară. Cele două faze corespund cu cele două nivele de locuire din interiorul fortificației, ambele dacice.

În 1998 o secțiune de pe platou, menită să sondeze stratigrafia a relevat un nivel Coțofeni. Sub fortificația dacică de pe terasa superioară a fost depistat un nivel din aceeași perioadă, dar păstrat doar pe alocuri, căruia îi corespunde, probabil, un șanț de apărare descoperit în secțiunea care a tăiat elementele de fortificare dacice și situat la baza pantei de sub terasa amintită.

Un alt obiectiv al campaniei din anul 2000 l-a constituit decopertarea complexelor de pe cele două terase încinse de fortificații. În sectorul de V al sitului au fost trasate o casetă C. 1, care a avut menirea de a pune în evidență o groapă dacică și respectiv, o secțiune S. I / 2000 - trasată pe terasa superioară, în spatele fortificației, pentru a surprinde eventuale urme de locuire.

S. I / 2000 a rămas neterminată, urmând a fi reluată în 2001.

Materiale arheologice: ceramică dacică, câteva obiecte mărunte de fier și posibil rămășițele unui atelier de bronzier, fragmente de creuzete și câțiva stropi de bronz. Descoperirile sunt păstrate la Muzeul Județean Bistrița.

Cercetările din 2001 au ca obiectiv principal finalizarea cercetărilor la S. I / 2000 și continuarea investigării sectorului vestic al terasei superioare.

Datarea sitului: ambele niveluri surprinse aparțin civilizației dacice clasice (sec. I a. Chr.), existând unele indicii pentru o locuire Latène mijlocie (fragmente ceramice cu un aspect mai vechi).