Balta Sărată (1999-2000)
Punct: Câmpul lui Poșta.

Cod.

Gh. Lazarovici, Sorin Petrescu,

Secțiunea 4 (S1/1999), suprafețele 5 (8 x 8 m) și 6 (6 x 4 m), deschise în 2000 (numerotarea continuă cu S1 a lui Sever Dumitrașcu 1962; S2 Lazarovici 1973; S3 Lazarovici 1974-1975) sunt amplasate în zona centrală a stațiunii, zonă în care începe locuirea și unde au fost descoperite complexe de fază Vinca A3-B1, în special bordeie. În aceeași zonă au fost descoperite morminte și complexe din epoca bronzului, grupul Balta Sărată. Reluarea cercetărilor a fost impusă de nevoia unor precizări stratigrafice și cronologice și a unor date statistice privind evoluția fazei Vinca A precum și de momentul de încheiere al locuirii vinciene.
Probleme mai importante:
1. Nivelul de epoca bronzului, de la adâncimea de -0,20 m, imediat sub stratul de humus și arabil, are "aglomerări de materiale" pe unele carouri. In una din situații am descoperite resturile unei colibe (marcată prin depuneri de cioburi pe orizontală).
2. Nivelul neolitic pornește de la -0,25m, iar la -0,40m are primele platforme (aglomerări de ceramică și cioburi provenind de la locuințe).
3. La 300 m S a fost descoperită o nouă așezarea cu materiale Vinca C printre care și un idol perforat de tip Zorlenț.
Stratigrafia: 0-0,15 m humus actual, de culoare brun - gălbui;
" 0,15 - 0,25 m strat brun-cenușos, granulos; la -0,25 m, în colțul de SE apăreau fragmente ceramice de epoca bronzului (gr. Balta Sărată) precum și resturi de chirpici mărunt, provenit de la pereți de capăt, de la colibe sau locuințe ușoare, sezoniere.
" 0, 25m strat mai granulos negru-cenușiu, cu resturi de chirpici de la complexe neolitice ce coboară în adâncime; în strat apar fragmente de râșnițe (2 bucăți în c. A4și B2) mari, cu gaură în centru, multe din ele sparte în două.
" 0,40 m strat brun, cu resturi de chirpici mărunt și mai mare pe alocuri (aglomerarea 17 c. A5, aglomerarea 18 în C1, B1), cu foarte multă ceramică în unele carouri (c. B4, C4, C3 vezi și statisticile generale pe carouri);
" 0,55m stratul strat brun gălbui, amestecat cu resturi de chirpici împrăștiat. Stratul este nivelul de dărâmare al unor complexe
" 0,60 m același strat cu dărâmături masive de complexe, cu împrăștieri în imediata vecinătate a lor.
Coliba 16, de epoca bronzului, grupul Balta Sărată, faza II; la -0,20m apare o aglomerare de fragmente ceramice pe orizontală.
Locuința 18, parțial preparată, continua sub profilul de SE al suprafeței, avea lățimea de 2,5 m. Peretele locuinței a fost slab ars, resturi de pământ galben nears sunt printre bucățile de chirpici arse. Locuința a avut o locuire îndelungată, podeaua având trei refaceri cu lut galben, ultima reparație a suferit arderi de la incendierea locuinței.
În vecinătatea colțului de vest au fost descoperite două zone gospodărești și unele depuneri rituale, legate de abandonarea locuinței. Lângă peretele de nv se aflau în situ o râșniță și un lustruitor. Peste acestea au fost depuse, cu gura în jos, alte 6 râșnițe. În vecinătate, la cca. 1m, lângă peretele de NE, se afla o vatră neamenajată deasupra căreia se afla la uscat, în momentul incendierii construcției, o plasă de pescuit cu avea 15 greutăți din prundiș, de forma acelor "Pebbels Idol" și trei greutăți de lut pentru plasă cu gaura mare.
Între cele două zone se găseau 4-5 vase sparte ritual și depuse pe podea, toate cu gura în jos, peste care au fost împinși pereții locuinței (cel de NE și SE) după ce parțial au ars. Lângă peretele de SV, într-o albiere, au fost depuse mai multe fragmente ceramice (picioare de cupă, străchini sparte) și câteva râșnițe și lustruitoare cu fața în jos.
Rezultă că avem de a face cu un ritual legat, foarte probabil, de decesul membrilor familiei ce a impus incendierea casei și depunerile rituale respective.
Materialul din locuință aparține fazei Vinca B1.
In colțul sudic al suprafeței a apărut o aglomerare de chirpici ce intră în profil, destul de curioasă, ce pare a fi rest al unui cuptor (de tipul celor cuptorite) sau siloz.

Ilustrația