13. Augustin, com. Ormeniș, jud. Brașov

Punct: Tipia Ormenișului

Cod sit: 41569.01

Colectiv: Florea Costea - responsabil (MJ Brașov); Angelica Bălos, Costin Daniel Țuțuianu - responsabili sector (MCDR Deva); Dan Dana (MJ Brașov)

Tipia Ormenișului este un deal calcaros cu înălțimea de 755,9 m, situat între Valea Cetății (Tipiei, Racilor) și Olt, în stânga și la o depărtare de circa 500 m față de acesta. Cercetările sistematice au început în anul 1981 (Ioan Glodariu, Florea Costea) și s-au desfășurat fără întrerupere, la următoarele obiective: cetatea dacică cu zid de piatră, sanctuare intra- și extra muros, "cazarmă", terasele antropogene din Hallstatt și din Latène.

În campania 2000 (1 - 30 august) cercetările au vizat exclusiv incinta fortificată. Importanța lor deosebită constă în delimitarea riguroasă a zonei sacre de zona militară, marcarea fiind făcută printr-un zid-parapet înalt în prezent de 1 - 1,2 m și lat de 1,5 - 2 m. Din lungimea totală a cetății, 75 de metri reprezintă zona cu construcții militare, restul de 25 metri revenind zonei sacre. S-a constatat încă o dată că în această parte (NNV) zidul cetății nu a fost așezat pe o nivelare artificială, ci direct pe nivelul hallstattian.
Importanța deosebită a edificiilor de pe Tipia Ormenișului impune restaurarea de urgență a sanctuarului mare circular de pe terasa sudică (pentru care există de mai mulți ani un proiect în cele mai mici detalii), precum și a celui cu aliniamente, din incintă, ale cărui baze de coloane au fost în mare parte identificate în grohotișurile de pe pantele de N și de S ale dealului.
Bibliografia pentru sanctuarul circular: Ioan Glodariu, Florea Costea, în: Ephemeris Napocensis, 1. Pentru campaniile anuale de cercetări a se vedea Cronica, punctul Racoș; în sinteză, Florea Costea, Repertoriul arheologic al județului Brașov, 1, Brașov, 1995; 2, Brașov, 1996, sub vocea Racoș pentru fiecare epocă.
Atât la Racoș - Piatra Detunată, cât și la Augustin - Tipia Ormenișului este vorba de cercetări în continuare.
În campania 2001 se preconizează încheierea săpăturilor în punctul Tipia Ormenișului, concluziile lor fiind în măsură să permită întocmirea proiectelor de restaurare pentru celelalte monumente: cazarmă, sanctuarul cu aliniamente, turnuri etc.
Materialele rezultate din ambele puncte se află în colecția Muzeului Județean de Istorie din Brașov.