12. Arpașu de Sus, com. Arpașu de Jos, jud. Sibiu

Punct: Luncile Glăjăriei

Cod sit: 143977.02

Colectiv: Mircea Dan Lazăr (MN Brukenthal)

În campania de cercetări arheologice din anul 2000 am continuat investigațiile cu scopul de a clarifica incertitudinile rămase neelucidate în campania precedentă.

Pentru acest lucru am prelungit caseta C. 1 de pe latura nordică a secțiunii spre V cu 7,1 m începând chiar cu latura vestică a sa, iar spre N cu 4,7 m chiar din latura nordică a secțiunii rezultând o casetă C. 2 de 7,1 x 4,7 m. La 3,4 m de capătul vestic al secțiunii, chiar în capătul vestic al casetei, pe latura sudică a acestuia la adâncimea de -0,05 m a apărut o aglomerare de pietre mari de râu, care iese cu 2,35 m din peretele sudic spre N și merge paralel cu latura sudică aproximativ 3,8 m. Între pietre există cărămizi roșii întregi și sfărâmate, căzute și pământ negru. Sub aranjament, adâncindu-se cu 0,2 m, un alt aranjament de pietre între care se găsește sol aluvionar, gros de 0,08 m urmat la -0,5 m de solul virgin. În colțuI de SE aI casetei, tot pe Iatura sudică și sprijinit în E pe latura estică pietre mari de râu peste care este pământ ars roșu și galben cu cărămizi roșii adâncit în sol cu 0,05 m, care ies în casetă cu 0,5 m spre vest. Pământul ars cu cărămizi are grosimea de 0,05 m marcând un fel de vatră lutuită. Sub vatră din nou pietre mari de râu care se adâncesc până la solul virgin pe care se mai găsesc cărămizi roșii sfărâmate. Aranjamentul se întinde spre N pe o lungime de 2,3 m și are lățimea de 0,7 m. La capătul nordic câteva cărămizi roșii și una refractară. Totul se adâncește față de solul actual cu 0,3 m, la bază existând pământ ars gălbui. Între cele două aranjamente, pe o suprafață de 2,5 x 2,05 m, la adâncimea de -0,38 m există cărămidă roșie întreagă pe care s-a găsit gâtul cu buză inelară și un fragment dintr-o butelie din sticlă. În colțul de NV al casetei apare o nouă vatră din cărămizi roșii de 1,48 x 0,9 m. Între vatra din partea de SV și cea amintită mai sus se află un mic cerc din piatră și cărămidă roșie și refractară cu diametrul de aproximativ 1,5 m.

Ca materiale arheologice au fost descoperite fragmente de recipiente din sticlă incoloră și colorată, fragmente ceramice de culoare roșu cărămiziu, din pastă grosieră și fină asemănătoare cu cele descoperite în campania precedentă, o monedă din bronz care din cauza coroziunii este iIizibilă, fragmente de „oale" pentru topit sticla din material refractar, fragmente de unelte din fier corodate, etc.

Pe latura sudică a secțiunii, în capătul estic am deschis o a treia casetă C. 3 , orientată N - S, lungă de 7 m și lată de 3 m, în care nu am reușit să ne adâncim decât până la -0,1 m din lipsă de fonduri suficiente pentru cercetare. În caseta C. 3 continuă aglomerarea de pietre descoperite în secțiune în campania de cercetări din anul 1999.

Se impune continuarea cercetărilor și în anul 2001 prin adâncirea casetei C. 3 și deschiderea unei noi casete pe latura sudică a secțiunii, dar în capătul vestic al acesteia, orientată N - S, care să lămurească orientarea pietrelor din secțiune descoperite în anul 1999, definitivând în felul acesta planul instalației pentru topit sticla care se profilează. Totodată este necesară depistarea și localizarea celei mai vechi instalații pentru topit sticla atestată în a doua jumătate a sec. XVIII, precum și a coloniei de sticlari care a ființat aici până în secolul al XIX-lea.