6. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]

Punct: Orașul roman Apulum II. Bazinul Olimpic

Cod sit: 1026.07

Colectiv: Mihai Blăjan (MNUAI)

Lucrările de excavare a gropilor de fundație ale vilelor lui Dumitru Tiucă și Tiberiu Polgar, executate ilegal pe bordura estică a terasei a doua a Mureșului, în locul numit "Lumea Nouă", la E de Bazinul olimpic, au afectat mai multe complexe arheologice (locuințe, gropi menajere, gropi de cereale, morminte). Între 6 - 22 noiembrie 2000 s-au executat câteva casete de diferite dimensiuni pentru salvarea complexelor conturate în profilul construcțiilor subterane.

Pe latura nordică a substrucției vilei lui Tiberiu Polgar s-a identificat groapa albiată a unui mormânt roman de incinerație, oase umane calcinate rare, pigmenți de pământ ars și fragmente ceramice, iar pe latura estică s-a dezvelit o groapă de provizii și două treimi din podeaua unei locuințe semiîngropate din secolul al VII-lea. Inventarul celor două complexe cuprinde ceramică fragmentară lucrată cu mâna și la roată rapidă, trei fusaiole din lut ars, cuie din fier, bucăți de chirpici cu impresiuni de nuiele, cioburi din recipiente de sticlă, o așchie din calcedonie și oase de animale domestice. În cursul excavării gropii de fundare a vilei lui Dumitru Tiucă s-au distrus patru gropi de cereale din epoca romană și perioada prefeudală și au fost parțial afectate alte cinci complexe arheologice.

Casetele executate pe latura de S a gropii de fundație a dezvelit o groapă de cereale din epoca romană și două gropi din perioada prefeudală (sec. V). În parcela A (4,1 x 3,3 m) săpată pe colțul clădirii s-au conturat o locuință și o groapă-cenușar din Hallstatt C, o groapă menajeră din epoca Latène, o locuință romană și două gropi prefeudale (sec. V). Pe latura de E s-a surprins marginea bazei evazate a unei gropi de cereale prefeudale și s-a executat caseta B (2,9 x 2,35 m) pentru dezvelirea unei locuințe semiîngropate. Pe podeaua construcției s-au ivit numeroase fragmente ceramice lucrate cu mâna și la roată, o sferă din bronz și resturi de oase de animale din Latène-ul mijlociu (sec. III a. Chr.). În colțul de NV al locuinței dacice a fost secționată o groapă de provizii, iar colțul de SE al locuinței dacice a fost secționat în perioada prefeudală de o groapă de cereale, cu fundul cuptorit, adâncită până la 0,9 m. Sub bordura vestică a gropii era înghesuit scheletul unei adolescente, datat cu o mărgea din sticlă albastră în perioada prefeudală.

Cu ocazia excavării parcării auto din vecinătatea celor două construcții s-a secționat în colțul estic o groapă de cereale din perioada prefeudală (sec. V). Cu acest prilej s-a taluzat și bordura nordică a bulevardului Revoluției și s-au conturat o groapă menajeră neolitică, trei gropi și o locuință romană, lată de 7,2 m. Construcția era prevăzută cu două ziduri din bolovani de piatră înecați în mortar de var și nisip. Inventarul arheologic al complexelor dezvelite în timpul cercetărilor cuprinde ceramică fragmentară, tegulae anepigrafe, unelte din os prelucrat, două aplice din bronz și numeroase oase de animale domestice și sălbatice (cervidee), care asigură încadrarea cronologică a locuințelor și anexelor gospodărești.

În concluzie, sondajele de salvare executate la N de Stadionul "Cetate" au furnizat informații inedite cu privire la evoluția habitatului uman la marginea nordică a municipiului Alba Iulia în epocile Hallstatt, Latène, romană și prefeudală. Descoperirile arheologice, prin importanța lor, impun continuarea cercetărilor sistematice pentru investigarea așezării prefeudale (sec. IV - X), localizată în vecinătatea necropolei medievale timpurii dezvelită parțial, cu două decenii în urmă, în Calea Moților - "Stația de Salvare".