2. Acâș, com. Acâș, jud. Satu Mare

Punct: Rîtul lui Vereș

Cod sit: 136722.03

Colectiv: Németi János - responsabil (MM Carei), Szőcs Péter Levente, Gindele Robert (MJ Satu Mare)

Lucrările de hidroameliorații executate în anul 2000 au afectat culoarul Crasnei în următoarele zone: în amonte, de la podul peste Crasna de la Giorocuta pînă la hotarul cu județul Sălaj, apoi în aval, pînă la Moara de la Acâș, respectiv podul peste Crasna la comuna Acâș. Potrivit planului de cercetare au fost efectuate sondaje arheologice la următoarele puncte: Acâș - Moară (km 39,7 - 38); Acâș - Rîtul lui Vereș (km 38,2 - 38,4); Acâș - Rîtul lui Maitiniu (km 38,7 - 39,9); Acâș - Podul Dobrei (km 39,6 - 40); Supurul de Sus (km 52,3 - 52,4).

Vestigii arheologice au fost descoperite la Acâș - Rîtul lui Vereș și la Supuru de Sus.

La Acâș - Rîtul lui Vereș lucrările au fost conduse de Németi János, situl fiind sesizat deja între anii 1981 - 1984, prin lucrările de îndiguire din această perioadă. Între albia nouă a Crasnei și digul de pe malul stîng au fost trasate trei secțiuni mai lungi, cu dimensiuni de 35 x 2 m, două secțiuni cu dimensiuni de 20 x 2 m, precum și alte două cu dimensiuni de 10 x 2 m și opt casete cu dimensiuni diferite pentru dezvelirea integrală a complexelor arheologice. În total au fost dezvelite două locuințe, un cuptor de copt pîine, două vetre de foc și 16 gropi menajere. Aceste obiective aparțin mai multor epoci preistorice, epocii migrațiilor sau Evului Mediu timpuriu. Primul nivel de locuire s-a format în epoca de trecere spre epoca bronzului, cultura Baden și cultura Coțofeni (cca. 2800 - 2400 a. Chr.). Acest nivel de cultură este suprapus de un strat de cultură din epoca bronzului mijlociu (cultura Otomani și cultura Wietenberg) și de un altul, aparținînd epocii bronzului tîrziu, respectiv prima fază a culturii Pișcolț - Cehăluț - Hajdúbagos. Majoritatea gropilor menajere aparțin epocii bronzului, fiind descoperite și trei ace de bronz și alte fragmente de obiecte de bronz. Sporadic au apărut și fragmente ceramice celtice din Latène C, fără un context sigur.

S-a conturat și un nivel de locuire slavă, din sec. VII, printr-o locuință cu cuptor scobit în lut, L. 2, cu un material arheologic foarte bogat.

Ultimul nivel de locuire aparține epocii medievale timpurii (sec. XI - XIII), reprezintă vatra veche a satului Acâș, așezare contemporană cu biserica reformată, construită probabil în sec. XII-lea, prima fază. Acest sat, care se întindea pe malul înalt al Crasnei într-o zonă neinundabilă a fost ars, probabil odată cu năvălirea tătarilor din anul 1241. Au fost observate în mai multe locuri arsuri și depuneri de cenușă.

Materialul arheologic recoltat se află în colecția Muzeului Municipal Carei.

Bibliografie:

1. C. Kacsó, Faza finală a culturii Otomani și evoluția culturală a acesteia în nord-vestul României, Studii și Comunicări Satu Mare, 14, 1997, p. 87 - 88, planșa 5, 6, 7, 8, 9 - Acâș Crasna Veche.

Abstract

At Acâș - Rîtul lui Vereș, as part of a rescue excavation, there were discovered the following: archaeological materials without a certain context from Aeneolithic (Coțofeni and Baden cultures) and Celtic Latène; domestic pits belonging to the Middle Bronze Age (Otomani and Wietenberg cultures) and to the Late Bronze Age (first phase of Pișcolt - Cehăluț - Hajdubagos culture); a plane dwelling with oven from 7th century; different archaeological complexes from 11th - 13th centuries.

.