Pagina de start

 

 

I. METODOLOGIA ELABORĂRII ATLASULUI:

Mobilul publicării atlaselor etnografice în Europa şi în România

Chestionarul etnografic

Satele anchetate

Ancheta de teren

Hărţile de autor

Baza cartografică a Atlasului

Atlasul etnografic şi etnologia românească

II. PEISAJELE (CIVILIZAŢIILE) ETNOGRAFICE:

Civilizaţia lemnului

Civilizaţia piscicolă

Peisajul pastoral

Peisajul agrar

Sărbători şi obiceiuri calendaristice

Panteonul

Sărbători şi obiceiuri familiale:

Naşterea copilului

Căsătoria

Înmormântarea